Kategorija: Javna naročila in razpisi

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo – popravek tabele

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo – popravek tabele

V točki 10. Merila za izbor koncesionarja razpisne dokumentacije Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo), objavljenega v Uradnem listu RS,...

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Točka 4.4. Ekonomska in finančna sposobnost razpisne dokumentacije Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo), objavljenega v Uradnem listu RS, št....

Skip to content