Podžupani

Mandat 2018 – 2022

Mandat 2014 – 2018

Podžupan Bogdan Potočnik Bogdan Potočnik
Spodnje Jablane 5,
Cirkovce,
bogdan.potocnik@gmail.com
040 581 020

Član občinskega sveta,
Podžupan,
Član odbora za družbene dejavnosti

 

 

 

Podžupanja Anja RajherAnja Rajher
Vegova 30,
Kidričevo,
anja.sr@gmail.com
051 689 321

Član občinskega sveta,
Podžupan,
Član odbora za gospodarstvo,
Član uredniškega odbora glasila Ravno Polje

 

 

Mandat 2010 – 2014

Požupan Milan StrmšekMilan Strmšek
Šikole 12,
2331 Pragersko

Član občinskega sveta,
Podžupan,
Član odbora za gospodarstvo