Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon. Občinski svet v okviru svojih pristojnosti predvsem:

 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta … Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Občinski svet ustanovi krajevne odbore in komisije kot svoja delovna in posvetovalna telesa, ki so:

 • odbor za družbene dejavnosti,
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost,
 • odbor za gospodarstvo,
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo,
 • statutarno-pravna komisija.

Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena, občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor. Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.

Člani

Mandat 2022 – 2026

Priimek Ime Naslov, pošta Stranka Email GSM
Andrej Napast Cirkovce 12, 2326 Cirkovce SLS napast.andrej@gmail.com 040 351 235
Anja Rajher Njiverce, Vegova ul. 30, 2325 Kidričevo SDS anja.rajher@gmail.com 051 689 321
Anton Drevenšek Mihovce 52, 2326 Cirkovce NSi drevensek.zvonko@gmail.com 041 666 581
Anton Frangež Zg. Jablane 13, 2326 Cirkovce SLS frangez.toni@gmail.com 041 804 507
Bogdan Potočnik Sp. Jablane 5, 2326 Cirkovce NSi bogdan.potocnik@gmail.com 040 581 020
Boris Kmetec Apače 228, 2324 Lovrenc na Dr. polju NSi boriskmetec@gmail.com 051 682 056
Branko Valentan Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju SD branko.valentan55@gmail.com 041 343 295
Danilo Lendero Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju SDS lendero.d@gmail.com 041 504 067
Eva Žunkovič Njiverce, Cesta v Njiverce 10, 2325 Kidričevo SD eva.zunkovic@gmail.com 031 879 351
Iva Cizerl Ferčec Njiverce, Cesta na Hajdino 22a, 2325 Kidričevo SDS ivacizerl@gmail.com 051 202 252
Mateja Školnik Lovrenc na Dr. polju 8f, 2324 Lovrenc na Dr. polju SD medved.mateja@gmail.com 051 607 548
Mijo Sauer Apače 122, 2324 Lovrenc na Dr. polju  SVOBODA mijo.sauer@gmail.com 031 464 187
Nevenka Lupinšek Kungota pri Ptuju 21, 2325 Kidričevo SDS neva.lupinsek@gmail.com 041 847 114
Sara Rihtar Zg. Jablane 16, 2326 Cirkovce SDS rihtar.sara@gmail.cm 040 582 316
Silva Orovič Serdinšek Lovrenc na Dr. polju 65b, 2324 Lovrenc na Dr. polju SDS sorovic5@gmail.com 031 680 895
Tadej Strmšek Zg. Jablane 28, 2326 Cirkovce  SVOBODA strmsek.tadej@gmail.com 031 740 685
Žiga Ciglarič Cirkovce 74a, 2326 Cirkovce SDS ciglaricziga@gmail.com 030 275 236

 

Mandat 2018 – 2022

 • Romana Bosak ( SLS), Vegova ulica 35, Njiverce, 2325 Kidričevo,
 • Anton Drevenšek ( NSi),  Mihovce 52, 2326 Cirkovce,
 • Antona Frangež ( SLS), Zgornje Jablane 13, 2326 Cirkovce,
 • Zdenka Holc ( SLS), Kungota pri Ptuju 13, 2325 Kidričevo,
 • Boris Kmetec ( NSi.), Apače 228, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Slavko Krajnc ( SD), Lovrenc na Dr. polju 55, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Srečko Lah ( DeSUS), Pongrce 28/c, 2326 Cirkovce,
 • Stanislav Lampič ( SD), Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo,
 • Danilo Lendero ( SDS), Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Valerija Medved ( SDS), Pleterje 21, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Anton Medved ( SLS), Stražgonjca 39, 2331 Pragersko,
 • Bogdan Potočnik ( NSi.), Spodnje Jablane 5, 2326 Cirkovce,
 • Marjan Petek ( SDS), Apače 57, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Petra Potrč ( SDS), Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo,
 • Anja Rajher ( SDS), Vegova 30, 2325 Kidričevo,
 • Silva Orovič Serdinšek ( SDS), Lovrenc na Dr. polju 65/b, 2324 Lovrenc na Dr. polju,
 • Milan Fideršek (SDS), Zg. Jablane 16, 2326 Cirkovce.

Mandat 2014 – 2018

 

 • Srečko Lah (Desus), Pongrce 28c, Cirkovce
 •  Slavko Kranjc (SD), Lovrenc na Dravskem polju 55, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Miran Golub (SMC), Apače 128a, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Anton Frangež (SLS), Zgornje Jablane 13, Cirkovce
 •  Nuša Ferenčič (SDS), Lovrenc na Dravskem polju 108a, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Milan Strmšek (SLS), Šikole 12, 2331 Pragersko
 •  Marjan Petek (SDS), Apače 57, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Milan Fideršek (SDS), Zgornje Jablane 16, 2326 Cirkovce
 • Stanislav Lampič (SD), Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
 •  Branko Valentan (Desus), Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 •  Anton Panikvar (SDS), Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
 •  Danilo Lendero (SDS), Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 •  Ivanka Korez (SDS), Starošince 27, 2326 Cirkovce
 •  Marjeta Likavec (SLS), Apače 133, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Karmen Modec (SDS), Spodnji Gaj pri Pragerskem 22, Pragersko
 •  Bogdan Potočnik (NSI), Spodnje Jablane 5, Cirkovce
 •  Anja Rajher (SDS), Vegova 30, Kidričevo

Mandat 2010 – 2014

 • Marjan Hergan, Zgornje Jablane 21, 2326 Cirkovce
 • Jožef Medved, Lovrenc na Dr. polju 95/a, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Zoran Žunko, Sp. Gaj pri Pragerskem 23, 2331 Pragersko
 • Andrej Napast, Cirkovce 12, 2326 Cirkovce
 • Franc Planinšek, Pleterje 34, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Strmšek, Šikole 12, 2331 Pragersko
 • Marjan Bezjak, Župečja vas 50/b, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Fideršek, Zgornje Jablane 16, 2326 Cirkovce
 • Goran Bezjak, Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo
 • Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
 • Marko Perger, Cesta v Njiverce 2, 2325 Kidričevo
 • Branko Valentan, Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Andreja Emeršič, Tovarniška cesta 4, 2325 Kidričevo
 • Danijel Zajc, Apače 126, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
 • Danilo Lendero, Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Ivanka Korez, Starošince 27, 2326 Cirkovce
Skip to content