Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon. Občinski svet v okviru svojih pristojnosti predvsem:

 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta … Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Občinski svet ustanovi krajevne odbore in komisije kot svoja delovna in posvetovalna telesa, ki so:

 • odbor za družbene dejavnosti,
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost,
 • odbor za gospodarstvo,
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo,
 • statutarno-pravna komisija.

Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena, občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor. Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.

Člani

Mandat 2018 – 2022

 • Romana Bosak ( SLS), Vegova ulica 35, Njiverce, 2325 Kidričevo,
 • Anton Drevenšek ( NSi),  Mihovce 52, 2326 Cirkovce, e-mail: drevensek.zvonko@gmail.com, tel. št. 041 666 581
 • Antona Frangež ( SLS), Zgornje Jablane 13, 2326 Cirkovce, e-mail: frangez.toni@gmail.com, tel. št. 041 804 507
 • Zdenka Holc ( SLS), Kungota pri Ptuju 13, 2325 Kidričevo, e-mail: zdenka.holc13@gmail.com, tel. št. 06 8643 422
 • Boris Kmetec ( NSi.), Apače 228, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: boris.kmetec@gmail.com, tel. št. 051 682 056
 • Slavko Krajnc ( SD), Lovrenc na Dr. polju 55, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: krajncslavko9@gmail.com, tel. št. 041 560 257
 • Srečko Lah ( DeSUS), Pongrce 28/c, 2326 Cirkovce, e-mail: srecko.lah1951@gmail.com, tel. št. 041 784 806
 • Stanislav Lampič ( SD), Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo, e-mail: stanko.lampic@gmail.com, tel. št. 051 201 700
 • Danilo Lendero ( SDS), Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: Lendero.d@gmail.com, tel. št. 041 504 067
 • Valerija Medved ( SDS), Pleterje 21, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: valerija.lela1@gmail.com, tel. št. 051 330 458
 • Anton Medved ( SLS), Stražgonjca 39, 2331 Pragersko, e-mail: kmetija.medved2008@gmail.com, tel. št. 041 826 007
 • Bogdan Potočnik ( NSi.), Spodnje Jablane 5, 2326 Cirkovce, e-mail: bogdan.potocnik@gmail.com, tel. št. 040 581 020
 • Marjan Petek ( SDS), Apače 57, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: tomazmarjan@gmail.com, tel. št. 031 329 189
 • Petra Potrč ( SDS), Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo, e-mail: potrc.petra@gmail.com, tel. št. 031 636 350
 • Anja Rajher ( SDS), Vegova 30, 2325 Kidričevo, e-mail: anja.sr@gmail.com, tel. št. 051 689 321
 • Silva Orovič Serdinšek ( SDS), Lovrenc na Dr. polju 65/b, 2324 Lovrenc na Dr. polju, e-mail: sorovic5@gmail.com, tel. št. 031 680 895

Mandat 2014 – 2018

 

 • Srečko Lah (Desus), Pongrce 28c, Cirkovce
 •  Slavko Kranjc (SD), Lovrenc na Dravskem polju 55, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Miran Golub (SMC), Apače 128a, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Anton Frangež (SLS), Zgornje Jablane 13, Cirkovce
 •  Nuša Ferenčič (SDS), Lovrenc na Dravskem polju 108a, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Milan Strmšek (SLS), Šikole 12, 2331 Pragersko
 •  Marjan Petek (SDS), Apače 57, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Milan Fideršek (SDS), Zgornje Jablane 16, 2326 Cirkovce
 • Stanislav Lampič (SD), Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
 •  Branko Valentan (Desus), Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 •  Anton Panikvar (SDS), Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
 •  Danilo Lendero (SDS), Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 •  Ivanka Korez (SDS), Starošince 27, 2326 Cirkovce
 •  Marjeta Likavec (SLS), Apače 133, Lovrenc na Dravskem polju
 •  Karmen Modec (SDS), Spodnji Gaj pri Pragerskem 22, Pragersko
 •  Bogdan Potočnik (NSI), Spodnje Jablane 5, Cirkovce
 •  Anja Rajher (SDS), Vegova 30, Kidričevo

Mandat 2010 – 2014

 • Marjan Hergan, Zgornje Jablane 21, 2326 Cirkovce
 • Jožef Medved, Lovrenc na Dr. polju 95/a, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Zoran Žunko, Sp. Gaj pri Pragerskem 23, 2331 Pragersko
 • Andrej Napast, Cirkovce 12, 2326 Cirkovce
 • Franc Planinšek, Pleterje 34, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Strmšek, Šikole 12, 2331 Pragersko
 • Marjan Bezjak, Župečja vas 50/b, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Fideršek, Zgornje Jablane 16, 2326 Cirkovce
 • Goran Bezjak, Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo
 • Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
 • Marko Perger, Cesta v Njiverce 2, 2325 Kidričevo
 • Branko Valentan, Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Andreja Emeršič, Tovarniška cesta 4, 2325 Kidričevo
 • Danijel Zajc, Apače 126, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
 • Danilo Lendero, Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Ivanka Korez, Starošince 27, 2326 Cirkovce
Skip to content