Katalog informacij javnega značaja

Pregled vseh informacij javnega značaja(občinskih aktov) je dosegljiv na portalu Lex Localis.

Prav tako je na voljo iskalnik veljavnih aktov na portalu Lex Localis.