Prostorski načrt

OPN SD6

OPN SD4

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA »PL58« NA PARCELI ŠT. 399/9, K.O. 427 PLETERJE – KOLESARSKI POLIGON »PUMP TRACK«

OPPN SD2 za EUP PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem)

OPPN za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše (preselitev kmetije Dobnik)

Sprejet odlok

OPPN za EUP PL76- Gramoznica Pleterje

Sprejeti odlok

OPPN za EUP ST25, CI53 in DE10-del (Gramoznica Pleterje – zahodni del)

OPPN za Intermodalni center Kidričevo

Skip to content