Prostorski načrt

OPN SD4

OPPN SD1 za EUP P15-P1/1 Gramoznica Pleterje – širitev (PUMP TRACK)

OPPN SD2 za EUP PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem)

OPPN za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše (preselitev kmetije Dobnik)

OPPN za EUP PL75- Gramoznica Pleterje

OPPN za EUP ST25, CI53 in DE10-del (Gramoznica Pleterje – zahodni del)

Skip to content