Kategorija: Javna naročila in razpisi

Predstavitev in pregled vseh javnih naročil in razpisov Občine Kidričevo!

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA ST20, CI10 IN CI11 GRAMOZNICA PLETERJE (črpanje gramoza – zahodni del)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA ST20, CI10 IN CI11 GRAMOZNICA PLETERJE (črpanje gramoza – zahodni del)

  Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 –...

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje in obnove športnih objektov – ruskih kegljišč na območju Občine Kidričevo

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje in obnove športnih objektov – ruskih kegljišč na območju Občine Kidričevo

V priponkah. javni razpis – sportna infrastruktura – marec (1).doc razpisna dokumentacija -sportna infrastruktura.docx

Dokumentacija za NMV1705/2016 – OPN izvajalec

Dokumentacija za NMV1705/2016 – OPN izvajalec

Dokumentacija v priponkah. JN-spremembe in dopolnitve OPN.doc POPIS DEL-OPN.xlsx Projektna naloga-2016.docx

PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME

PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME

  V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR...

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

    STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV

V priponki. 0108_001.pdf razpisna dokumentacija.docx

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

V priponki. jav. razpis za dodelitev neprof. stan. feb.2016-OBcINA KIDRIcEVO- lista A i~.doc vloga neprof stan feb 2016-OBcINA KIDRIcEVO – lista A in lista B.doc