Gradiva in zapisniki sej komisij

Komisija za priznanja in odlikovanja

Arhiv obvestil

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3.redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Štev. 011-1/2019 Dne  8.8.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     s  k  l  i  c  u  j  e  m     3. redno sejo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kidričevo, ki bo v     petek, 23. avgusta ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Skip to content