Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2014

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 47/2014 z dne 245. 6. 2014 je bil objavljen akt o razpisu rednih volitev v občinske sveta in rednih volitev za župana. Volitve bodo v nedeljo, 5.10.2014. Za dan razpisa volitev po tem aktu se šteje 21.7.2014. Ta datum se šteje tudi za dan, ko začnejo teče volilna opravila.

V skladu z 38. členom Zakona o lokalnih volitvah je občinski svet Občine Kidričevo imenoval Občinsko volilno komisijo.

Predsednica:

  • Natalija Horvat-Medved, Starošince 2/d, 2326 Cirkovce

Namestnik predsednice:

  • Uroš Goričan, Cirkovce 1/f, 2326 Cirkovce

Člani:

  • Franc Frangež, Zg. Jablane 34/b
  • Monika Šešo, Lovrenc na Dr. polju 86
  • Mitja Ivančič, Lovrenc na Dr. polju 121/d

Namestniki članov:

  • Slavko Pulko, Lovrenc na Dr. polju 50
  • Nina Valentan, Apače 206
  • Mag. Jasna Špehonja Rebernak, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 5

Tajnica občinske volilne komisije: Zdenka Frank

Namestnica tajnice občinske volilne komisije: Mia Jazbec

Sedež občinske volilne komisije je v Kidričevem, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

tel. štev. občinske volilne komisije: 02 799 06 13 ali 041 746 956

e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si

Novice lokalnih volitev:

Skip to content