Gradiva in zapisniki sej odborov

Odbor za družbene dejavnosti

13.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-119 Dne 21.5.2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 13. sejo redno sejo ... Preberi več >>

12. redna seja Odbora za družbene zadeve
Štev. 011-2/2023-106 Dne 24.4.2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 12. sejo redno sejo odbora za ... Preberi več >>

11.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-89 Dne 29.3.2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 10. sejo redno sejo ... Preberi več >>

10.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-81 Dne 7.3.2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 10. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Zapisnik 7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Z A P I S N I K 7. redne seje odbora za družbene dejavnosti , ki je bil dne 10.10.2023 ob 18. uri v sejni sobi občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 29.8.2023 ob 19,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, ... Preberi več >>


6. redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-53 Dne 11.8.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 6. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023 Z A P I S N I K 4. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 24.4.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan ... Preberi več >>

5.redna seja Odbor za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-43 Dne 31.5.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarstvo

6.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2023-25 Dne 29.2.2024 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2023-11 Z A P I S N I K 2. redne seje odbora za gospodarstvo, ki je bila, dne 23.5.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo. Prisotni: člani odbora: Anja Rajher, ... Preberi več >>

3. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2022-14 Dne 30.8.2023 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za gospodarstvo
Vabilo je v priponki Preberi več >>

11.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019-47 Dne 29.9.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 11. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

BREZPLAČNA  PROMOCIJA VAŠEGA  PODJETJA
BREZPLAČNA PROMOCIJA VAŠEGA PODJETJA Pozdravljeni obrtniki in podjetniki Občine Kidričevo. Odbor za gospodarstvo je v letu 2017 izdal brošuro 'podjetniki 2017', katero so prejela vsa gospodinjstva v občini Kidričevo. Na 5. redni seji odbora pa je odbor za ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne 15.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 5. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Predlog dnevnega ... Preberi več >>

Zapisnik 3.redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarjenje s premoženjem občine

5. redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2023-26 Dne 31.8.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 5. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Vabilo na 2. redno sejo Odbora gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2023-10 Dne 15.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 2. sejo redno sejo ... Preberi več >>

23.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-187 Dne 6.10.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e ... Preberi več >>

Zapisnika
Zapisnika sta v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019 Z A P I S N I K 19. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženje, ki je bila dne, 7.12.2021 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Marjan Petek, Peter Krajnc, Boris Kmetec; občinska uprava; Damjan Napast, Zdenka Frank, Odsotni: Srečko Lah in Anton Medved ... Preberi več >>


19.redna seja odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-146 Dne 1.12.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za ... Preberi več >>


16.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2019-123 Dne 10.6.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 16. redno sejo odbora za gospodarjenje s premoženjem, ki bo v torek, 15. junija 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo ... Preberi več >>

Zapisnik 13. redne seje
V priponki. Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

2.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26-2019-2 Datum: 9.05.2019       V A B I L O     2. redna sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,   ki bo v sredo, 15.05.2019 ob 19 uri v sejni sobi Dvorca Sternthal       Predlog dnevnega reda:     1.       Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje odbora, 2.       Priprava javnega ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26/2019Datum: 7.3.2019Na podlagi 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kidľičevo (Uľadni list RS, št 1o/o4 inUradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11)SKLICUJEM1.redno sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo včetrtek 14.3.2019 ob 18 uri v sejni sobi Dvorca SternthalPredlog ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

5.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-24 Dne 29.2.2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 5. ... Preberi več >>

3.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2023-11 Dne 20.9.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023- Z A P I S N I K 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 14.2.2023 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-7 Dne 10.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-3 Dne 9.2.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo redno sejo odbora ... Preberi več >>

Zapisnik 8. redne seje Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2019-41 Z A P I S N I K 8. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 7.3.2022 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Silva ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora
Štev. 011-3/2019 Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 3.3.2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Valerija ... Preberi več >>


4.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-20 Dne  28.2.2020     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m   4. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   četrtek, 5. marca 2020 ob 18. uri v sejni ... Preberi več >>


Arhiv obvestil

Nadzorni odbor

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

7.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-26 Datum: 6. 5. 2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 7. redno sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

6.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-24 Datum: 18. 1. 2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 6. redno sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

5.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-21 Datum: 5. 12. 2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 5. sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

Vabilo na 4. redno sejo Odbora za infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-19 Datum: 8. 11. 2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

Vabilo na 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Vabilo in gradivo je v priponki Preberi več >>

3.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-10 Datum:   27.6.2019         V A B I L O   Sklicujem 3. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v torek, dne 2.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Krajevni odbori


2. redna seja KO Strnišče
Številka: 011-22/2023-6 Datum: 21.6.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L ... Preberi več >>

Zapisnik 3. redne seje KO Apače
V priponki Preberi več >>

4.redna seja KO Apače
Številka: 011-13/2023-9 Datum: 9.4.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje KO Stražgonjca Gaj
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2. redna seja KO Stražgonjca Gaj
Številka: 011-20/2023-4 Datum: 19.2.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje Krajevnega odbora Jablane
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Zapisnik 5. redne seje Krajevnega odbora Kidričevo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2.redna seja Krajevnega odbora Jablane
Številka: 011-17/2023-5 Datum: 22. 1. 2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) SKLICUJEM 2. redno sejo Krajevnega odbora ... Preberi več >>

6. redna seja Krajevnega odbora Kidričevo
Številka: 011-24/2023-16 Datum: 18.1.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Skip to content