Gradiva in zapisniki sej odborov

Odbor za družbene dejavnosti

Zapisnik 7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Z A P I S N I K 7. redne seje odbora za družbene dejavnosti , ki je bil dne 10.10.2023 ob 18. uri v sejni sobi občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 29.8.2023 ob 19,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, ... Preberi več >>


6. redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-53 Dne 11.8.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 6. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023 Z A P I S N I K 4. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 24.4.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan ... Preberi več >>

5.redna seja Odbor za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-43 Dne 31.5.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Zapisnik 3 . redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-34 Z A P I S N I K 3. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 28.3.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan ... Preberi več >>

4.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-35 Dne 19.4.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo redno ... Preberi več >>

Vabilo na 3. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-18 Dne 20.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 3. sejo redno ... Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023- Z A P I S N I K 1. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 13.2.2023 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarstvo

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2023-11 Z A P I S N I K 2. redne seje odbora za gospodarstvo, ki je bila, dne 23.5.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo. Prisotni: člani odbora: Anja Rajher, ... Preberi več >>

3. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2022-14 Dne 30.8.2023 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za gospodarstvo
Vabilo je v priponki Preberi več >>

11.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019-47 Dne 29.9.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 11. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

BREZPLAČNA  PROMOCIJA VAŠEGA  PODJETJA
BREZPLAČNA PROMOCIJA VAŠEGA PODJETJA Pozdravljeni obrtniki in podjetniki Občine Kidričevo. Odbor za gospodarstvo je v letu 2017 izdal brošuro 'podjetniki 2017', katero so prejela vsa gospodinjstva v občini Kidričevo. Na 5. redni seji odbora pa je odbor za ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne 15.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 5. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Predlog dnevnega ... Preberi več >>

Zapisnik 3.redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

4. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne  2.10.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     4. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v   ponedeljek, 7. oktobra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarjenje s premoženjem občine

5. redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2023-26 Dne 31.8.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 5. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Vabilo na 2. redno sejo Odbora gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2023-10 Dne 15.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 2. sejo redno sejo ... Preberi več >>

23.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-187 Dne 6.10.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e ... Preberi več >>

Zapisnika
Zapisnika sta v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019 Z A P I S N I K 19. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženje, ki je bila dne, 7.12.2021 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Marjan Petek, Peter Krajnc, Boris Kmetec; občinska uprava; Damjan Napast, Zdenka Frank, Odsotni: Srečko Lah in Anton Medved ... Preberi več >>


19.redna seja odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-146 Dne 1.12.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za ... Preberi več >>


16.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2019-123 Dne 10.6.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 16. redno sejo odbora za gospodarjenje s premoženjem, ki bo v torek, 15. junija 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo ... Preberi več >>

Zapisnik 13. redne seje
V priponki. Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

2.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26-2019-2 Datum: 9.05.2019       V A B I L O     2. redna sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,   ki bo v sredo, 15.05.2019 ob 19 uri v sejni sobi Dvorca Sternthal       Predlog dnevnega reda:     1.       Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje odbora, 2.       Priprava javnega ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26/2019Datum: 7.3.2019Na podlagi 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kidľičevo (Uľadni list RS, št 1o/o4 inUradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11)SKLICUJEM1.redno sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo včetrtek 14.3.2019 ob 18 uri v sejni sobi Dvorca SternthalPredlog ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

3.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2023-11 Dne 20.9.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023- Z A P I S N I K 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 14.2.2023 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-7 Dne 10.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-3 Dne 9.2.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo redno sejo odbora ... Preberi več >>

Zapisnik 8. redne seje Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2019-41 Z A P I S N I K 8. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 7.3.2022 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Silva ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora
Štev. 011-3/2019 Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 3.3.2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Valerija ... Preberi več >>


4.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-20 Dne  28.2.2020     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m   4. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   četrtek, 5. marca 2020 ob 18. uri v sejni ... Preberi več >>


3.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-11Dne 8.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 3. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Nadzorni odbor

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

6.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-24 Datum: 18. 1. 2024 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 6. redno sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

5.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-21 Datum: 5. 12. 2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 5. sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

Vabilo na 4. redno sejo Odbora za infrastrukturo
Številka: 011-6/2022-19 Datum: 8. 11. 2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo odbora za gospodarsko ... Preberi več >>

Vabilo na 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Vabilo in gradivo je v priponki Preberi več >>

3.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-10 Datum:   27.6.2019         V A B I L O   Sklicujem 3. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v torek, dne 2.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-6 Datum:   9.4.2019   Sklicujem 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v ponedeljek, dne 15.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 1. seje in 1. korespodenčne ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Krajevni odbori

2. redna seja KO Stražgonjca Gaj
Številka: 011-20/2023-4 Datum: 19.2.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje Krajevnega odbora Jablane
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Zapisnik 5. redne seje Krajevnega odbora Kidričevo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2.redna seja Krajevnega odbora Jablane
Številka: 011-17/2023-5 Datum: 22. 1. 2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) SKLICUJEM 2. redno sejo Krajevnega odbora ... Preberi več >>

6. redna seja Krajevnega odbora Kidričevo
Številka: 011-24/2023-16 Datum: 18.1.2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I ... Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje KO Cirkovce
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2.redna seja Krajevnega odbora Cirkovce
Številka: 011-21/2023-4 Datum: 15. 1. 2024 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) SKLICUJEM 2. redno sejo Krajevnega odbora ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje KO Kidričevo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5. redna seja KO Kidričevo
Številka: 011-24/2023-13 Datum: 15.11.2023 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C ... Preberi več >>


Arhiv obvestil

Skip to content