Gradiva in zapisniki sej odborov

Odbor za družbene dejavnosti

Vabilo na 3. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-18 Dne 20.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 3. sejo redno sejo ... Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023- Z A P I S N I K 1. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 13.2.2023 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-13 Dne 23.2.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 2. sejo redno ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2023-3 Dne 9.2.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 2 redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-238 Z A P I S N I K 20. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 27.6.2022 ob 18,30. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič ... Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-219 Z A P I S N I K 18. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 11.4.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič Serdinšek, občinska uprava; Zdenka Frank Odsotni: Romana Bosak in Karmen Modec Sejo je vodil ... Preberi več >>

19.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-220Dne 26.4.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 4.5.2022 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo. Predlog dnevnega ... Preberi več >>

Zapisnik 17.redne seje Odbora za družbene dejavnnosti
Štev. 011-2/2019 Z A P I S N I K 17. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 23.2.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič Serdinšek, Romana Bosak, Karmen Modec; občinska uprava; Zdenka Frank Vabljeni: Metka Petek Uhan, ZD ... Preberi več >>


Arhiv obvestil

Odbor za gospodarstvo

1.redna seja Odbora za gospodarstvo
Vabilo je v priponki Preberi več >>

11.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019-47 Dne 29.9.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 11. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

BREZPLAČNA  PROMOCIJA VAŠEGA  PODJETJA
BREZPLAČNA PROMOCIJA VAŠEGA PODJETJA Pozdravljeni obrtniki in podjetniki Občine Kidričevo. Odbor za gospodarstvo je v letu 2017 izdal brošuro 'podjetniki 2017', katero so prejela vsa gospodinjstva v občini Kidričevo. Na 5. redni seji odbora pa je odbor za ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne 15.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 5. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Predlog dnevnega ... Preberi več >>

Zapisnik 3.redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

4. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne  2.10.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     4. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v   ponedeljek, 7. oktobra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

3.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne  4.9.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     3. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v   torek, 10. septembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarjenje s premoženjem občine

Vabilo na 2. redno sejo Odbora gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2023-10 Dne 15.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 2. sejo redno sejo odbora za ... Preberi več >>

23.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-187 Dne 6.10.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 23. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnika
Zapisnika sta v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019 Z A P I S N I K 19. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženje, ki je bila dne, 7.12.2021 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Marjan Petek, Peter Krajnc, Boris Kmetec; občinska uprava; Damjan Napast, Zdenka Frank, Odsotni: Srečko Lah in Anton Medved ... Preberi več >>


19.redna seja odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-146 Dne 1.12.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za ... Preberi več >>


16.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2019-123 Dne 10.6.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 16. redno sejo odbora za gospodarjenje s premoženjem, ki bo v torek, 15. junija 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo ... Preberi več >>

Zapisnik 13. redne seje
V priponki. Preberi več >>

Zapisnik 12. redne seje odbora
V priponki. Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

2.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26-2019-2 Datum: 9.05.2019       V A B I L O     2. redna sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,   ki bo v sredo, 15.05.2019 ob 19 uri v sejni sobi Dvorca Sternthal       Predlog dnevnega reda:     1.       Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje odbora, 2.       Priprava javnega ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26/2019Datum: 7.3.2019Na podlagi 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kidľičevo (Uľadni list RS, št 1o/o4 inUradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11)SKLICUJEM1.redno sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo včetrtek 14.3.2019 ob 18 uri v sejni sobi Dvorca SternthalPredlog ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Zapisnik 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023- Z A P I S N I K 1. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 14.2.2023 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-7 Dne 10.3.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo redno ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2023-3 Dne 9.2.2023 V A B I L O Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 1. sejo redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 8. redne seje Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2019-41 Z A P I S N I K 8. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 7.3.2022 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Silva ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora
Štev. 011-3/2019 Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 3.3.2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Valerija ... Preberi več >>


4.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-20 Dne  28.2.2020     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m   4. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   četrtek, 5. marca 2020 ob 18. uri v sejni ... Preberi več >>


3.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-11Dne 8.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 3. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno ... Preberi več >>

Vabilo - ČISTILNA AKCIJA(zbirna mesta)
Bliža se dan, ko bomo na območju naše občine  znova izvedli skupno čistilno akcijo. Prijazno vas vabimo, da se je udeležite v čim večjem številu in da tudi tako poskrbimo za zdravo in čisto okolje.   Čistilna akcija bo potekala v soboto, 30. marca 2019, od 9.00 do 12.  ure,  po čistilni akciji bo ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Nadzorni odbor

Vabilo na 2. redno sejo Nadzornega odbora
Vabilo je v priponki Preberi več >>

Zapisnik 1. konstitutivne seje
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Vabilo na ponovno 1. konstitutivno sejo
Vabilo je v priponki Preberi več >>

Vabilo na 1.konstitutivno sejo
Vabilo je v priponki Preberi več >>


Končno poročilo Nadzornega odbora OŠ Kidričevo
Poročilo je v priponki! Preberi več >>

Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Kidričevo
Poročilo je v priponki Preberi več >>Zapisnik 21. redne seje Nadzornega odbora
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Vabilo na 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Vabilo in gradivo je v priponki Preberi več >>

3.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-10 Datum:   27.6.2019         V A B I L O   Sklicujem 3. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v torek, dne 2.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-6 Datum:   9.4.2019   Sklicujem 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v ponedeljek, dne 15.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 1. seje in 1. korespodenčne ... Preberi več >>

1.konstitutivna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
   Štev. 011-6/2019 Dne:  6.2.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)   S  k  l  i  c  u  j  e  m   1. konstitutivno sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v   sredo, 13. februarja 2019 ob 16, ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Krajevni odbori

Zapisnik 2. redne seje KO Stražgonjca Gaj
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2.redna seja KO Šikole
Številka: 011-23/2019-4 Datum: 17.5.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U J E M 2. redno sejo Krajevnega odbora Šikole Seja krajevnega odbora Šikole bo v četrtek , 19. maja 2022, ... Preberi več >>

Vabilo na 2. redno sejo Krajevnega odbora Stražgonjca - Gaj
Številka: 011-12/2019-4 Datum: 20.4.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U J E M 2. redno sejo Krajevnega odbora Stražgonjca - Gaj , ki bo v torek, dne 26.4.2022 ob 18 uri v Vaškem ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje KO Lovrenc na Dr. polju
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

3. redna seja Krajevnega odbora Lovrenc na Dravskem polju
Številka: 011-18/2019-7 Datum: 8.3.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov ( Uradni list RS, št.83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) SKLICUJEM 3. redno sejo Krajevnega odbora Lovrenc na Dravskem polju ki bo v ponedeljek, 14. marca 2022 ob 19 uri v ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje KO Lovrenc na Dr.polju
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Vabilo-2. redna seja KO Lovrenc na Dr.polju
Vabilo je v priponki Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje KO Kungota pri Ptuju
Zapisnik je v prilogi! Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje Krajevnega odbora Apače
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2. redna seja Krajevnega odbora Apače
Številka: 011-24/2019-5 Datum: 18.11.2019 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U J E M 2. redno sejo Krajevnega odbora Apače, ki bo v četrtek, 21. 11. 2019 ob 19 uri v prostorih Doma ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Skip to content