Gradiva in zapisniki sej odborov

Odbor za družbene dejavnosti

Zapisnik 2 redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-238 Z A P I S N I K 20. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 27.6.2022 ob 18,30. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič ... Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-219 Z A P I S N I K 18. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 11.4.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič ... Preberi več >>

19.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-220 Dne 26.4.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za družbene dejavnosti, ... Preberi več >>

Zapisnik 17.redne seje Odbora za družbene dejavnnosti
Štev. 011-2/2019 Z A P I S N I K 17. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 23.2.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser, Silva Orovič ... Preberi več >>

Vabilo za 15. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019-176 Dne 11.8.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 15. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarstvo

11.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019-47 Dne 29.9.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 11. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

BREZPLAČNA  PROMOCIJA VAŠEGA  PODJETJA
BREZPLAČNA PROMOCIJA VAŠEGA PODJETJA Pozdravljeni obrtniki in podjetniki Občine Kidričevo. Odbor za gospodarstvo je v letu 2017 izdal brošuro 'podjetniki 2017', katero so prejela vsa gospodinjstva v občini Kidričevo. Na 5. redni seji odbora pa je odbor za ... Preberi več >>

Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne 15.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 5. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Predlog dnevnega ... Preberi več >>

Zapisnik 3.redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

4. redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne  2.10.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     4. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v   ponedeljek, 7. oktobra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

3.redna seja Odbora za gospodarstvo
Štev. 011-4/2019 Dne  4.9.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     3. redno sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v   torek, 10. septembra 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarjenje s premoženjem občine

23.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-187 Dne 6.10.2022 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 23. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnika
Zapisnika sta v prilogi Preberi več >>

Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019 Z A P I S N I K 19. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženje, ki je bila dne, 7.12.2021 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Marjan Petek, Peter Krajnc, Boris Kmetec; ... Preberi več >>


19.redna seja odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019-146 Dne 1.12.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 19. redno sejo odbora za ... Preberi več >>


16.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Štev. 011-7/2019-123 Dne 10.6.2021 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 16. redno sejo odbora za ... Preberi več >>

Zapisnik 13. redne seje
V priponki. Preberi več >>

Zapisnik 12. redne seje odbora
V priponki. Preberi več >>


Arhiv obvestil

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

2.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26-2019-2 Datum: 9.05.2019       V A B I L O     2. redna sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,   ki bo v sredo, 15.05.2019 ob 19 uri v sejni sobi Dvorca Sternthal       Predlog dnevnega reda:     1.       Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje odbora, 2.       Priprava javnega ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26/2019Datum: 7.3.2019Na podlagi 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kidľičevo (Uľadni list RS, št 1o/o4 inUradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11)SKLICUJEM1.redno sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo včetrtek 14.3.2019 ob 18 uri v sejni sobi Dvorca SternthalPredlog ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Zapisnik 8. redne seje Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
OBČINA KIDRIČEVO Odbor za varstvo okolja in požarno varnost Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Štev. 011-3/2019-41 Z A P I S N I K 8. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, ... Preberi več >>

Zapisnik 6. redne seje Odbora
Štev. 011-3/2019 Z A P I S N I K 6. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 3.3.2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Valerija ... Preberi več >>


4.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-20 Dne  28.2.2020     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m   4. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   četrtek, 5. marca 2020 ob 18. uri v sejni ... Preberi več >>


3.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-11Dne 8.11.2019 Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) S k l i c u j e m 3. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno ... Preberi več >>

Vabilo - ČISTILNA AKCIJA(zbirna mesta)
Bliža se dan, ko bomo na območju naše občine  znova izvedli skupno čistilno akcijo. Prijazno vas vabimo, da se je udeležite v čim večjem številu in da tudi tako poskrbimo za zdravo in čisto okolje.   Čistilna akcija bo potekala v soboto, 30. marca 2019, od 9.00 do 12.  ure,  po čistilni akciji bo ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019-8 Dne  20.3.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     2. redno sejo odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   ponedeljek, 25. marca 2019 ob 19. uri v ... Preberi več >>


1.redna seja Odbora za varstvo okolja in požarno varnost
Štev. 011-3/2019 Dne  12.2.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  k  l  i  c  u  j  e  m     1. redno sejo Odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki bo v   četrtek, 21. februarja 2019 ob 17 uri v ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Nadzorni odbor

Arhiv obvestil

Odbor za gospodarsko infrastrukturo
3.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-10 Datum:   27.6.2019         V A B I L O   Sklicujem 3. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v torek, dne 2.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje ... Preberi več >>

2.redna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Številka: 011-6/2019-6 Datum:   9.4.2019   Sklicujem 2. sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v ponedeljek, dne 15.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo.   Predlog dnevnega reda:    1.   pregled in potrditev zapisnika 1. seje in 1. korespodenčne ... Preberi več >>

1.konstitutivna seja Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Štev. 011-6/2019 Dne:  6.2.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)   S  k  l  i  c  u  j  e  m   1. konstitutivno sejo Odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki bo v   sredo, 13. februarja 2019 ob 16,00 uri v ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Krajevni odbori

Zapisnik 2. redne seje KO Stražgonjca Gaj
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2.redna seja KO Šikole
Številka: 011-23/2019-4 Datum: 17.5.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U J E M 2. ... Preberi več >>

Vabilo na 2. redno sejo Krajevnega odbora Stražgonjca - Gaj
Številka: 011-12/2019-4 Datum: 20.4.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje KO Lovrenc na Dr. polju
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

3. redna seja Krajevnega odbora Lovrenc na Dravskem polju
Številka: 011-18/2019-7 Datum: 8.3.2022 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov ( Uradni list RS, št.83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) SKLICUJEM 3. redno sejo Krajevnega odbora Lovrenc na Dravskem polju ki bo v ... Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje KO Lovrenc na Dr.polju
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Vabilo-2. redna seja KO Lovrenc na Dr.polju
Vabilo je v priponki Preberi več >>

Zapisnik 1.redne seje KO Kungota pri Ptuju
Zapisnik je v prilogi! Preberi več >>

Zapisnik 1. redne seje Krajevnega odbora Apače
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

2. redna seja Krajevnega odbora Apače
Številka: 011-24/2019-5 Datum: 18.11.2019 Na podlagi 4. člena Odloka o območjih in delu krajevnih odborov (Uradni list RS, št. 83/99, 94/00 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/07) S K L I C U J E M 2. redno sejo Krajevnega odbora Apače, ki bo v četrtek, 21. 11. 2019 ob 19 uri v prostorih Doma ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Skip to content