Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Točka 4.4. Ekonomska in finančna sposobnost razpisne dokumentacije Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/14 z dne 14.3.2014 in sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 29/14 z dne 25.4.2014, se spremeni tako, da glasi:

 

»Prijavitelj predloži podatke o finančnem stanju, iz katerih je razvidno, da prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranega transakcijskega računa. Prijavitelji morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

 

          S.BON-1/P (podjetja)

          BON-1/SP (samostojni podjetniki) ter potrdila bank, pri katerih ima odprte račune, da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo prijave niso bili blokirani.

 

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma, določenega za oddajo prijave.«

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content