Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo – popravek tabele

V točki 10. Merila za izbor koncesionarja razpisne dokumentacije Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/14 z dne 14.3.2014 in sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 29/14 z dne 25.4.2014, se spremenijo tabele in se uporabljajo sledeče tabele:

 

Variabilni del cene

EUR/MWh

   

Fiksni del cene

(pogodbeni odjem)

EUR/kW/mesec

   

Fiksni del cene

(stanovanjski odjem)

EUR/m2/mesec

   

Izhodiščna

EUR/MWh

   

povprečna cena

   
     

Informativno mora prijavitelj izpolniti spodnjo tabelo z izračunanimi cenami brez amortizacije:

Variabilni del cene

EUR/MWh

   

Fiksni del cene

(pogodbeni odjem)

EUR/kW/mesec

   

Fiksni del cene

(stanovanjski odjem)

EUR/m2/mesec

   

Izhodiščna

EUR/MWh

   

povprečna cena

   
     

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content