Aktualno


Odlok o imenovanju ulice ' Ulica Jožeta Pučnika' v naselju Njiverce
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na … redni seji, dne … , na predlog župana ... Preberi več >>

Odlok o določitvi imena parkov na območju Občine Kidričevo
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na … redni seji, dne … , na predlog župana ... Preberi več >>

Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v mesecu oktobru izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 24.9.2019. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge ... Preberi več >>

STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3
Na podlagi 2. odstavka 273.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2) in 6.odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Župečani končno dobili prostor za druženje
Med Župečani so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja in težave, saj smo kljub majhnosti potrebovali prostor za druženje. Problem je nastal  predvsem pred volitvami, ob postavitvi majskega drevesa ter ob organizaciji tradicionalnega žegnanja konjev.  Občina Kidričevo nam je obljubila ... Preberi več >>

Praznični odvoz zamaškov
Kot zanimivost naj navedem, da pa so vojakom tokrat pri nakladanju pomagali ptujski športniki in športnice, ki so bili njega dni športniki in športnice leta v tem najstarejšem mestu. Zaradi dopustniškega in počitniškega časa je bila udeležba nekoliko manjša kot je organizator prireditve predvideval in ... Preberi več >>

Prvič v šolo
Drugega septembra je prag OŠ Cirkovce prestopilo 23 prvošolcev. V telovadnici sta jih pričakala brata Malek, ki sta s hudomušno predstavo o šoli, vsem privabila nasmehe na obraz. Otroke  sta obdarila s pobarvanko, sestavljanko in baloni. Po veselem začetku in pozdravu g. ravnateljice sta nas obiskala ... Preberi več >>

Gospod Kramberger Konrad - praznovanje 90. rojstnega dne
foto: Pavla VelerV nedeljo, 31.82019,  je praznoval svoj devetdeseti rojstni dan gospod  Konrad Kramberger, ki biva v Domu upokojencev v Kidričevem. Pri tej častitljivi starosti in ob vseh aktivnostih v različnih društvih v mlajših letih se mi je zdelo prav, da mu polepšamo ta  prav poseben dan in da o njem  tudi kaj ... Preberi več >>

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

5.redna seja Nadzornega odbora
Štev.       011-8/2019 Datum,   11.09.2019   V  A  B  I  L  O   Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18)                             S k  l  i  c  u  j  e  m                                      5.redno sejo nadzornega odbora     ki bo v ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti