Aktualno


Letni program kulture Občina Kidričevo 2019
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 -UPB, 46/08, 4/10,20/11 in 111/13), 5. člena Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ... Preberi več >>

Letni program športa v Občini Kidričevo 2019
V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2019 1.      UVOD V Občini Kidričevo je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran  pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog. Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega ... Preberi več >>

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA P16 - S4 NJIVERCE I (SEVER)
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan občine Kidričevo sprejel     SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA ... Preberi več >>

Prijava v podjetniško šolo
Mariborska razvojna agencija, v sklopu projekta SIO-MRA-2019-2019, vabi potencialne podjetnike k prijavi v podjetniško šolo. Podjetniška šola je namenjena pridobitvi izhodiščnih znanj, potrebnih za uspešen zagon in izvajanje poslovne dejavnosti, kot so: podporno okolje, ustanovitev podjetja, pravni ... Preberi več >>

Lokalni utrip
MEDNARODNO SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje učencev in učiteljev iz OŠ Kidričevo in OŠ Pećine z Reke   Mednarodno sodelovanje učencev in učiteljev iz OŠ Kidričevo in OŠ Pećine z Reke ima že večletno tradicijo. Dne 11. in 12. aprila 2019 smo ponovno nadaljevali naše druženje. Ob 8.00 zjutraj smo se učenci in učitelji OŠ ... Preberi več >>

PRAZNOVALI SMO DAN ŠOLE
V sredo, 10. 4. 2019, je bil prav poseben dan za učence in učitelje OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc. Praznovali smo dan šole. Vsako drugo leto se ob prazniku dneva šole odpravimo v kino in tako obeležimo naš praznik. Letos smo se odpeljali v kino v Maribor. Učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja ... Preberi več >>

4.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo
Štev.  032-1/2018 Dne   17.4.2019       Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M     4. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 25. aprila 2019 ob 17. uri v sejni ... Preberi več >>

PRIJATELJSTVO
PRAVI PRIJATELJ Ne zgodi se vsak dan, da dobiš prijatelja. Takšnega pravega, ljubeznivega in zanimivega.   On je tisti pravi, ki ti bo stal ob strani v dobrem in slabem, ne glede na to, kar se zgodi.   Če si slabe volje, te razveseli in se s tabo pogovarja. Na verandi pijeta vročo čokolado in se ... Preberi več >>

Zapisnik 1. konstitutivne seje nadzornega odbora
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

PESMI OSMOŠOLCEV O ŽIVLJENJU
ŽIVLJENJE   Življenje se hitro rodi in le enkrat živi. Od staršev podarjeno je naše življenje.   Otroštvo šele začetek je, vendar mladost hitro konča se.   V življenju so padci in vzponi. Pride čas, ko padeš in iz svoje poti zaideš, vendar vedno nazaj se dvigneš.   'Življenje je kratko,' nam pravijo ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti