Aktualno


Zbori občanov
Na podlagi 48. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M Zbore občanov     Ponedeljek, 25. februar 2019 ob 18. uri   V dvorcu Sternthal, za območje naselja Kidričevo   Torek, 26. februar 2019 ob 18. uri   V prostorih Občine ... Preberi več >>

Javna obravnava Odloka o kategorizacji občinskih cest
Na podlagi 5. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) Občina Kidričevo daje v     J a v n o   r a z p r a v o     Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo.   V javni razpravi lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Občini ... Preberi več >>

Javna obravnava proračuna za leto 2019
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008  Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl,US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010, Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10 in 14/15), Zakona o uravnoteženju javnih financ ... Preberi več >>

PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH
V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Svečnica
Želimo hoditi za JezusomPri družinski maši v nedeljo po svečnici so otroci zopet pokazali svojo ljubezen do Boga in svojo umetniško nadarjenost. Po blagoslovu sveč pred cerkvenimi vrati so v procesiji stopili v cerkev s pobarvanimi svečami in jih pri evangeliju ter pri povzdigovanju visoko dvignili nad glavo v pozdrav ... Preberi več >>

VALENTINOVO
Cvetje, voščila, slaščice … Vse to s seboj pripelje valentinovo. Kdor ima ob sebi ljubljene osebe, je vedno srečen. Ta dobro pozna Valentina. Kdo je sploh Valentin? To je svečenik, ki je veljal za prvega znanilca pomladi. Ta praznik je namenjen prijateljstvu in ljubezni. Ob koncu osemdesetih let ... Preberi več >>

S pižamo na Pižamo
V okviru Bralne značke smo v torek, 12. 2. 2019, izvedli projekt, ki smo ga poimenovali S pižamo na Pižamo. Naš osrednji gost je bil slovenski prevajalec, pisatelj, komik, reper -  Boštjan Gorenc - Pižama. V šoli smo se zbrali ob 17. uri in uvod v naše druženje so pripravile učenke NIP- umetnost s ... Preberi več >>

NAGRAJENEC USTVARJALNEGA NATEČAJA
NAGRAJENEC USTVARJALNEGA NATEČAJA 2019   LOVRO VALENKO, učenec 9. b-razreda, je na ustvarjalnem natečaju, ki so ga organizirali KD Štefan Raj Turnišče, ZKD Lendava in JSKD RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Lendava, na literarnem področju v kategoriji Višja stopnja s pesmijo prejel ... Preberi več >>

Zakaj bi šli iz toplega naslonjača v sveže jutro?
Jutranja vadba na prostem je stičišče okoli katerega se pletejo socialne vezi, izmenjava informacij ter vključevanje generacije upokojencev v lokalna dogajanja. In zakaj je to sploh pomembno? Joachim Bauer, nemški profesor medicine in psihoterapevt, v knjigi Princip človeškosti inteligentno  ... Preberi več >>

ŠOLA ZDRAVJA - Kungota pri Ptuju
Oranžne skrbimo za svoje zdravje in pridno telovadimo vsako jutro tudi v Kungoti. Ker se zavedamo, da je še vedno največ smrtnih primerov zaradi zastoja srca, smo podale pobudo, da se tudi v naši vasi nabavi in namesti DEFEBRILATOR. Seveda pa nam sam aparat nič ne pomeni, če ne znamo z njim ravnati. ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti