Aktualno


Poletna teniška šola 2019
Obvestilo je v priponki Preberi več >>

SKLEP O PODALJŠANJU JAVNE RAZGRNITVE dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 -  ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 -ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ... Preberi več >>

Posamične popolne zapore poljskih poti
Obveščamo vas, da bodo zaradi izgradnje kabelske kanalizacije za 110 kV kablovode, ki poteka skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 35105-35/2018/10 1093-04 TŠ,HČ z dne 9.8.2018, od četrtka 4.7. do sobote 6.7.2019 posamične popolne zapore poljskih poti (parcele 702 k.o. 429-Dragonja vas ter 1136 ... Preberi več >>

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČIN DORNAVA, KDRIČEVO, POLJČANE, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH IN TRNOVSKA VAS
Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas so sklenile medsebojno pogodbo, s katero so izkazale interes, da se za izvedbo projekta celovite energetske prenove pridobijo evropska sredstva iz Kohezijskega sklada v okviru 'Operativnega programa Evropske ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Osmrtnica
Umrla je Javernik Alojzija iz Cirkovc 60a. Pogreb pokojne bo v četrtek, 18.7.2019 ob 16 uri na pokopališču Cirkovce. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji vežici. Preberi več >>

Zapisnik 5.redne seje Občinskega sveta
Zapisnik je v priponki Preberi več >>

Nesreče v cestnem prometu 9. 7. 2019 16.05
Nesreče v cestnem prometuOb 16.01 sta na cesti Ptuj - Slovenska Bistrica v križišču za Kungoto, občina Kidričevo, trčili osebni vozili.Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem NMP. Preberi več >>


3. POKAL KIDRIČEVO v streljanju s pištolo in revolverjem
Tekmovanja se je udeležilo 61 tekmovalcev od tega 13 ekip. Najbolj so bili uspešni iz strelskega društva Proarmis, saj so bili v obeh disciplinah na 1. mestu in so na koncu tudi zasluženo odnesli prehodni pokal. Naša ekipa SD Kidričevo je dosegla 2. mesto. Pri pištoli so naši tekmovalci posamezno ... Preberi več >>

6.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo
Štev.  032-1/2018 Dne   3.7.2019       Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M   6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v   četrtek, 11. julija 2019 ob 17. uri v sejni sobi ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti