Aktualno


OBVESTILO - URADNE URE OBČINE KIDRIČEVO - 16. 8. 2019
Sporočamo vam, da v petek, 16. avgusta 2019, na Občini Kidričevo ne bo uradnih ur za občane. Hvala za razumevanje. Preberi več >>

Poletna teniška šola 2019
Obvestilo je v priponki Preberi več >>

SKLEP O PODALJŠANJU JAVNE RAZGRNITVE dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 -  ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 -ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ... Preberi več >>

Posamične popolne zapore poljskih poti
Obveščamo vas, da bodo zaradi izgradnje kabelske kanalizacije za 110 kV kablovode, ki poteka skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 35105-35/2018/10 1093-04 TŠ,HČ z dne 9.8.2018, od četrtka 4.7. do sobote 6.7.2019 posamične popolne zapore poljskih poti (parcele 702 k.o. 429-Dragonja vas ter 1136 ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu 17. 8. 2019 15.55
Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometuOb 14.35 je v Čučkovi ulici v Kidričevem prišlo do onesnaženja cestišča pri odvozu bioloških odpadkov. Gasilci PGD Talum Kidričevo so cestišče na razdalji približno 250 m počistili . Preberi več >>

USTVARJAMO IN SE IGRAMO Z DPD SVOBODA KIDRIČEVO
Med 5. in 9. avgustom so se v Parku mladosti odvijale počitniške ustvarjalne delavnice. Imenovale so se Naše Kidričevo: ustvarjamo in se igramo. Delavnic so  se udeležili večinoma osnovnošolci, nekaj pa je bilo tudi mlajših otrok v spremstvu njihovih babic. Delavnice so se izvajale pod mentorstvom ge. ... Preberi več >>

Požari v kompleksnih industrijskih objektih 17. 8. 2019 0.34
Požari v kompleksnih industrijskih objektih0.29 je v podjetju Talum v Kidričevem v proizvodni hali prišlo do požara na vozilu za prevoz tekočega aluminija .Požar so pogasili gasilci PGD Talum Kidričevo. Preberi več >>

Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicami 14. 8. 2019 17.22
Reševanje obolelih in helikopterski prevozi med bolnišnicamiOb 17.22 so v Cesti na Hajdino v Njivercah, občina Kidričevo, gasilci PGD Talum Kidričevo nudili pomoč NMP Ptuj pri oživljanju osebe. Preberi več >>

3.redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Štev. 011-1/2019 Dne  8.8.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     s  k  l  i  c  u  j  e  m     3. redno sejo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kidričevo, ki bo v     petek, 23. avgusta ... Preberi več >>

Obisk Namiznoteniškega kluba Cirkovce v Crikvenici
Igralci NTK Cirkovce na \'Turnirju Plaža\'Člani Namiznoteniškega kluba Cirkovce (NTK Cirkovce) Gregor Gregorc, Darko Hergan, Denis Hergan, Urban Ovčar, Benjamin Šinkovec, Tomaž Strelec, Jaša Lozinšek, David Štern, Nejc Slomšek, Matej Slomšek, Ina Unger, Iva Unger, Katja Krajnc, Saša Gregorc in Monika Gradišnik  smo konec julija 2019 obiskali ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti