Aktualno


Zveza društev kurentov z novim vodstvom
V sredo, 15. maja 2019, je na Ptuju potekala volilna konferenca Zveze društev kurentov, na kateri so delegati izvolili novo vodstvo. Na volilni konferenci je bilo prisotnih 19 od 23 delegatov z glasovalno pravico, ki so na javnem glasovanju s 13 glasovi ZA, 3 glasovi PROTI in 3 VZDRŽANIMI glasovi ... Preberi več >>

Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v mesecu maju izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 14.5.2019. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge aktivnosti, ... Preberi več >>

OBVESTILO - URADNE URE OBČINE KIDRIČEVO - 3. 5. 2019
Sporočamo vam, da v petek, 3. maja 2019, na Občini Kidričevo ne bo uradnih ur za občane. Preberi več >>

Letni program kulture Občina Kidričevo 2019
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 -UPB, 46/08, 4/10,20/11 in 111/13), 5. člena Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ... Preberi več >>

Lokalni utrip

Zapisnik 2.redne seje
Zapisnik je v prilogi Preberi več >>

Osmrtnica
Umrl je Vincenc Trčko iz Šikol. Pogreb pokojnika bo v torej 21.5.2019 ob 11 uri na pokopališču v Cirkovcah. Pokojnik do pogreba leži v tamkajšnji vežici. Preberi več >>

1.izredna seja občinskega sveta
Štev.  032-1/2018 Dne   17.4.2019       Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M     1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 23. maja 2019 ob 17. uri v sejni ... Preberi več >>

Osmrtnica
Umrla je Nežika Kramberger iz Kidričevega. Pogreb bo v sredo 22.5.2019 ob 12 uri na pokopališču Kidričevo. Do pogreba leži v tamkajšnji vežici. Preberi več >>

ZAKLJUČNA PRIREDITEV NATEČAJA RIMA RAJA
V sredo, 16. 5. 2019, sem se odpravila na Vrhniko v Kulturni dom Ivana Cankarja, kjer je potekala zaključna prireditev festivala otroške poezije RIMA RAJA. Moja pesem se je namreč uvrstila med najboljše pesmi tega natečaja. Najprej so svoje pesmi prebrali učenci razredne stopnje, nato pa še učenci ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti