Aktualno


SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA P16 - S4 NJIVERCE I (SEVER)
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan občine Kidričevo sprejel     SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA ... Preberi več >>

Prijava v podjetniško šolo
Mariborska razvojna agencija, v sklopu projekta SIO-MRA-2019-2019, vabi potencialne podjetnike k prijavi v podjetniško šolo. Podjetniška šola je namenjena pridobitvi izhodiščnih znanj, potrebnih za uspešen zagon in izvajanje poslovne dejavnosti, kot so: podporno okolje, ustanovitev podjetja, pravni ... Preberi več >>

Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v mesecu marcu izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 7.3.2019. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge aktivnosti, ... Preberi več >>

Objava izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever)
Občina Kidričevo v skladu z ZUreP-2 (Uradni list RS št. 61/17), objavlja izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za del območja P16 - S4 Njiverce I, v severnem delu naselja Njiverc. S tem želimo zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. V tej ... Preberi več >>

Lokalni utrip
1.redna seja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Številka: 011-26/2019Datum: 7.3.2019Na podlagi 68. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kidľičevo (Uľadni list RS, št 1o/o4 inUradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11)SKLICUJEM1.redno sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bo včetrtek 14.3.2019 ob 18 uri v sejni sobi Dvorca SternthalPredlog ... Preberi več >>

Požari v naravi oziroma na prostem 17.3.2019 18:54
Požari v naravi oziroma na prostemOb 18.54 je ob cesti Šikole-Sestrže v občini Kidričevo v obcestnem jarku gorela suha trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šikole. Preberi več >>

Močan veter 17.3.2019 18:23
Močan veterOb 18.23 je zaradi močnega vetra v naselju Strnišče, občina Kidričevo, padla veja na avtobusno postajališče in ga poškodovala. Gasilci PGD Kidričevo so vejo in razbite strešnike odstranili, pri tem pa ugotovili, da je drevo tako poškodovano, da ga je potrebno podreti. S pomočjo izposojene dvižne ploščadi so drevo podrli, razžagali, odstranili ter počistili cestišče. Preberi več >>

Požari v naravi oziroma na prostem 14.3.2019 16:47
Požari v naravi oziroma na prostemOb 16.47 je ob cesti Šikole-Sestrže v občini Kidričevo v obcestnem jarku gorela suha trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šikole. Preberi več >>

3. redna seja Občinskega sveta
Štev.  032-1/2018 Dne   13.3.2019       Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M     3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 21. marca 2019 ob 17,00 uri v sejni ... Preberi več >>

1.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem
Štev. 011-7/2019 Dne  28.2.2019     Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)   S  k  l  i  c  u  j  e  m   1. redno sejo Odbora za gospodarjenje s premoženjem, ki bo v   četrtek, 7. marca 2019 ob 18 30 uri v sejni sobi ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti