Aktualno


Želim več informacij(bon Sternthal)
Rezervacija e-vozil
 

Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje - rok 24.9.2020
Obveščamo vas, da bo v mesecu oktobru izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 24. 9. 2020. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge aktivnosti, ... Preberi več >>

CENTRALNI  ČAKALNI  SEZNAM ZA  SPREJEM  OTROK  V  VRTEC NA  OBMOČJU OBČINE  KIDRIČEVO ZA  ŠOLSKO  LETO 2020/2021
 Na podlagi 21. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/20) objavljamo  CENTRALNI  ČAKALNI  SEZNAM ZA  SPREJEM  OTROK   V  VRTECNA   OBMOČJU OBČINE  KIDRIČEVO ZA  ŠOLSKO  ... Preberi več >>

Vabilo na overitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo regionalne kolesarske povezave, odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk
Spoštovani, v preteklih dneh ste na Vaš naslov prejeli pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo regionalne kolesarske povezave, odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk. Za olajšanje postopka overitve pogodbe smo  zagotovili prisotnost notarja  na terenu v spodaj naslednjih ... Preberi več >>

Izhodišča za pripravo 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo
Občina Kidričevo v skladu z ZUreP-2 (Uradni list RS št. 61/17), objavlja izhodišča za pripravo 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo. S tem želimo zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. V tej začetni ... Preberi več >>


Javno naznanilo o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izvedbe gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju', odsek 1 Ptuj
 Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostor - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) Občina Kidričevo s tem J A V N I M  N A Z N A N I L O M  obvešča javnost o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za ... Preberi več >>

Lokalni utrip
BRALNA PLAŽA OB NACIONALNEM MESECU SKUPNEGA BRANJA
Bilo je bolj sproščeno kot pri pouku v razredu. Brala sem knjigo Zadnja žrtev, bila je zelo zanimiva. Tudi ura je hitreje minila. Takšno uro bi še lahko ponovili. V petek smo se pri uri slovenščine odpravili na šolsko dvorišče. Vsak učenec je prinesel svojo knjigo in brisačo. Sedli smo in pričeli ... Preberi več >>

Požari v naravi oziroma na prostem 17. 9. 2020 18.40
Požari v naravi oziroma na prostemOb 18.39 v Cirkovcah, občina Kidričevo, na stari železniški postaji gorelo drevo. Gasilci PGD Jablane so drevo pogasili. Preberi več >>

Občina Kidričevo v prvi fazi priprave Celostne prometne strategije
Slika 1: Modal split v Občini KidričevoObčina Kidričevo je v začetku poletja 2020 skupaj s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru pričela z izdelavo strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS). Namen tega zavezujočega dokumenta je začrtati smernice razvoja mobilnosti v občini v smeri trajnostne mobilnosti, kjer se celovito ... Preberi več >>

Sproščanja nevarnih plinov 16. 9. 2020 13.17
Sproščanja nevarnih plinovOb 13.15 se je na Tovarniški cesti v Kidričevem iz stanovanjske hiše kadil močan dim z zaznavanjem vonja po plinu. Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da gre za pozabljeno hrano na plinskem kuhalniku. Posredovali so gasilci PGD Talum in Ptuj, ki so odstranili hrano s kuhalnika, zaprli plinsko jeklenko, izmerili koncentracije z merilcem plinov ter z nadtlačnim prezračevalnikom prezračili kletne in bivalne prostore stanovanjske hiše ter zaradi delne zapore cestišča v času intervencije usmerjali promet. Preberi več >>

Vabilo k oddaji prispevkov za glasilo Ravno polje - rok 24.9.2020
Obveščamo vas, da bo v mesecu oktobru izšla naslednja številka glasila Ravno polje. Prispevke s fotografijami lahko oddate do najkasneje 24. 9. 2020. S svojimi prispevki (besedili in fotografijami) lahko sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite svoje, društvene ali druge aktivnosti, ... Preberi več >>

Požari v stanovanjskih stavbah 13. 9. 2020 15.38
Požari v stanovanjskih stavbahOb 15.36 je v Spodnjem Gaju pri Pragerskem, občina Kidričevo, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šikole in Talum Kidričevo so pogasili požar, ki je uničil gospodinjske aparate in prezračili zadimljen objekt. Preberi več >>

Zadnji občinski akti