Aktualno


Želim več informacij(bon Sternthal)
Rezervacija e-vozil
 


DVIG USEDLIN NA PODROČU OBČINE KIDRIČEVO IN MAJŠPERK - PREPOVED ZALIVANJA IN POLJENJA BAZENOV
Spoštovani,na področju občine Kidričevo in občine Majšperk je zaradi povečanega zalivanja in polnjenja bazenov prišlo do dviga usedlin v vodovodnih cevovodih in posledično do motne oz. kalne vode. Načrpana količina vode v črpališču je med tednom zelo poskočila. Ustrezno temu se je ... Preberi več >>

Urejanje in podaljševanje OSEBNIH IZKAZNIC in POTNIH LISTOV in urejanje Digitalnega Potrdila
Spoštovani Občani in ObčankeProsim, če vse zadeve povezane z OSEBNIMI IZKAZNICAMI, POTNIMI LISTI in UREJANJE DIGITALNEGA POTRDILA uredite na KRAJEVNEM URADU, telefonska števila 02/798 02 40.Krajevni urad je ločen od Občinske uprave, zato kličite na zgoraj navedeno številko. ... Preberi več >>

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. št. 722/5, 722/6, 724/58, 721/4, 720/3 vse katastrska občina (394) Gerečja vas in parc. št. 1019/158, 1019/156, 1019/154 in 1019/152, vse katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju in parc. št. 674/45
Številka: 478-25/2021 Datum: 16.6.2021 Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega ... Preberi več >>

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo Zakonodajnega referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 105/08-odl. US, 11/11, 28/11-odl. US, 98/13 in 8/15), župan Občine Kidričevo izdaja P O G O JE za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih ... Preberi več >>

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA PL76 GRAMOZNICA PLETERJE - ŠIRITEV
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan občine Kidričevo sprejel SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM ... Preberi več >>

Lokalni utrip
LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 1. B
Učenci v 1. b radi slikamo z najrazličnejšimi barvami in v različnih likovnih tehnikah.Objavljamo naše avtoportrete z naslovom Beli zobje - lep nasmeh in izdelke Regratove lučke drugače.Razredničarka Sonja Stepanov Preberi več >>

OBJEM, DOTIK, POLJUB
CENTER ZA MLADE DOMŽALE IN OBČINA DOMŽALE sta razpisala likovni in literarni natečaj Objem, dotik, poljub Skupno število prispelih del: 333 Sodelovali so tudi učenci naše šole in prejeli: POHVALO LEA SKLEDAR: LJUBEZEN NA PRVI POGLED 2. triada, za likovno delo 3. MESTO ELIZABETA LIZA MURŠEC: TI ... Preberi več >>

OČISTIMO OKOLJE
Pirati plastike #PlasticPirates EU Vsako leto morja in oceani po vsem svetu postanejo odlagališče za več milijonov ton plastike. Velik del jo v svetovni ocean prinašajo reke. In prav o obremenjenosti evropskih rek s plastiko je znanega zelo malo. Zato se je naša šola prijavila k projektu Pirati ... Preberi več >>

Z vlakom na izlet

OBLIKOVALSKI IZZIV
REŠITVI TABURE IZ ŠKATEL ZA HRAMBO JAJC IN POSODICE ZA ZOBNE ŠČETKE MED NAJBOLJŠIMI V PRVEM OBLIKOVALSKEM IZZIVU PROGRAMA EKOŠOLA Na prvi Oblikovalski izziv programa Ekošola za mlade: oblikujmo trajnostno, oblikujmo krožno so se odzvali osnovnošolci, srednješolci in študentje, ki so zasnovali kar 50 ... Preberi več >>

FINALIST TOBIJA LAKIĆ
ŽUPANČIČEVA FRULICA Nekaj tednov nazaj, ko sem hodil domov iz šole, sem poklical očeta, da bi mu povedal, da sem dobil dobro oceno pri zgodovini, a me je presenetil z nagovorom: ¨Kaj je zdaj, moj Oton?¨ Nisem vedel, kaj je mislil s tem ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti

Skip to content