Aktualno


STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3
Na podlagi 2. odstavka 273.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2) in 6.odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, ... Preberi več >>

Objava cenika
Cenik je v priponki! Preberi več >>

OBVESTILO - URADNE URE OBČINE KIDRIČEVO - 16. 8. 2019
Sporočamo vam, da v petek, 16. avgusta 2019, na Občini Kidričevo ne bo uradnih ur za občane. Hvala za razumevanje. Preberi več >>

Poletna teniška šola 2019
Obvestilo je v priponki Preberi več >>

Lokalni utrip
5.redna seja Odbora za družbene dejavnosti
Štev. 011-2/2019 Dne  23.8.2019       Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)   S  k  l  i  c  u  j  e  m   5. redno sejo odbora za družbene dejavnosti, ki bo v   sredo, 28. avgusta 2019 ob 19. uri v sejni sobi Občine ... Preberi več >>

2.izredna seja občinskega sveta
Štev.  032-1/2018 Dne   19.8.2019       Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)     S  K  L  I  C  U  J  E  M     2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v     četrtek, 22. avgusta 2019 ob 17. uri v sejni ... Preberi več >>

Osmrtnica
Umrla je Marija Vtič. Pogreb pokojne bo v petek 23.8.2019 ob 16 uri na pokopališču Lovrenc na Dr. polju. Pokojna bo pripeljana v vežico Lovrenc ob 12 uri dne 23.8.2019. Preberi več >>

Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu 17. 8. 2019 15.55
Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometuOb 14.35 je v Čučkovi ulici v Kidričevem prišlo do onesnaženja cestišča pri odvozu bioloških odpadkov. Gasilci PGD Talum Kidričevo so cestišče na razdalji približno 250 m počistili . Preberi več >>

USTVARJAMO IN SE IGRAMO Z DPD SVOBODA KIDRIČEVO
Med 5. in 9. avgustom so se v Parku mladosti odvijale počitniške ustvarjalne delavnice. Imenovale so se Naše Kidričevo: ustvarjamo in se igramo. Delavnic so  se udeležili večinoma osnovnošolci, nekaj pa je bilo tudi mlajših otrok v spremstvu njihovih babic. Delavnice so se izvajale pod mentorstvom ge. ... Preberi več >>

Požari v kompleksnih industrijskih objektih 17. 8. 2019 0.34
Požari v kompleksnih industrijskih objektih0.29 je v podjetju Talum v Kidričevem v proizvodni hali prišlo do požara na vozilu za prevoz tekočega aluminija .Požar so pogasili gasilci PGD Talum Kidričevo. Preberi več >>

Zadnji občinski akti