Kategorija: Javna naročila in razpisi

Dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Dokumentacija v priponkah. 1.0_koncesija_povabilo k oddaji prijav.doc 2.1_koncesija_javni razpis_spletna stran obcine.docx 3.0_koncesija_razpisna dokumentacija.doc 4.0_koncesije_vzorec koncesijske pogodbe.doc  

Skip to content