Občinske nagrade in priznanja

Listina »častni občan« – podeljuje jo občinski svet Občine Kidričevo s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja. Podeljuje jo občanom Občine Kidričevo in drugim državljanom Republike Slovenije ter državljanom drugih držav, ki so z izjemnim delovanjem in s stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti in umetnosti, športa, kulture in humanitarnih dejavnosti prispevali k razvoju, ugledu in promociji občine ter zagotovili njen trajen pomen.

 

LETO PREJMENIK NAMEN
2004 Zdenko Kodrič, Cirkovce 1 e Za delovanje na literarnem področju in v novinarstvu
2005 † Anton Brglez, Cirkovce 10 Za razvoj kulture v Občini Kidričevo
2018 Pavla Veler, Cirkovce 76 Za požrtvovalno delo na področju humanitarne dejavnosti

 
Plaketa – priznanje, ki ga občinski svet Občine Kidričevo podeljuje za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.

 

LETO PREJEMNIK NAMEN
2001 Folklorna skupina Vinko Korže Prosvetnega društva Cirkovce Ob 70-letnici delovanja
Franc Trčko, Cirkovce 59 a Za delovanje na humanitarnem področju
2002 Moški pevski zbor Talum, Kidričevo Ob 50-letnici delovanja
2003 Prostovoljno gasilsko društvo Šikole Ob 120-letnici delovanja
Marija Robnik, Stražgonjca 47 Za humanitarno delo v KO Rdečega križa Cirkovce
Milan Unuk, Zg. Jablane 35 Za uspešno izvedbo komasacij
2004 Talum, d.d., Kidričevo Ob 50-letnici delovanja
2005 Alojz Šprah, Mihovce 55 a Za razvoj Občine Kidričevo
2006 Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju Ob 120-letnici delovanja
Janko Pislak, Apače 303 Za dolgoletno delo na področju čebelarstva
Viktorija Unuk, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 18 Za 40-letno delo v zdravstvu v Občini Kidričevo
2007 Prostovoljno gasilsko društvo Jablane Ob 120-letnici delovanja
Marija Urih, Cirkovce 68 a Za uspešno delo na področju kulture
Martin Krajnc, Lovrenc na Dravskem polju 85 b Za uspešno delo pri vodenju Društva upokojencev Lovrenc na Dravskem polju
2008 DPD Svoboda Kidričevo Ob 60-letnici delovanja
Čevljarstvo, Janez Dolenc, Dragonja vas 1 a Za dosežke na področju razvoja gospodarstva
2009 Maks Medved, Dragonja vas 40 a Za razvoj na lokalnem področju in v podjetništvu
Milan Strmek, Šikole 12 Za dosežke na področju kmetijstva
2010  
Mihael Žitnik, Starošince 37a
Za razvoj turizma v občini
2011 Trčko Štefan, Sp. Jablane 11, 2326 Cirkovce
Za delo v KO RK
2012 NK Aluminij Kidričevo, Kajuhova ulica 14, 2325 Kidričevo  Za uspehe na področju športa
2014 Muzej Pangea Vili Podgoršek Dragonja vas 23 Za razvoj turistične ponudbe
2015 Ivan Kopušar, Apače 63 Za razvoj kraja Apače
2016 Fantje treh vasi, ljudski pevci KD Lovrenc na Dr.polju Za 50 let ohranjanja ljudskega petja
2017 Drago Klein, Njiverce Za ohranjanje kulturne dediščine
2017 Janko Strašek, Cirkovce 55 Za ohranjanje sakralne dediščine in skrb za vzdrževanje le te
2018 mogr. mag. Anton Pačnik, Njiverce vas 32 Za prizadevanja na pastoralno – vzgojnem področju in povezovanju ljudi
2019 Karel Pavlič, župnik Za dobro sodelovanje z društvi in občani
Janko Vindiš,  Kungota Za ponovno obuditev kulturnega življenja v kraju Kungota

 
Grb – priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kidričevo državljanom in pomembnejšim osebam iz javnega življenja ali ob obisku v občini kot znak pozornosti in zahvale za pomoč pri razvoju občine. Le v izjemnih primerih lahko župan podeli grb podjetjem, zavodom ali drugim organizacijam, organom ali društvom za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine. Podeljuje jih tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.

 

 

 

 

LETO PREJEMNIK
2000 Albin Promotion, d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju
Vlado Premzl, Njiverce, Cesta v Njiverce 41
Albin Brglez, Šikole 67
2001 Otroška folklorna skupina Osnovne šole Cirkovce
Kulturno društvo Kungota pri Ptuju
Darko Ferlinc, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 4
2002 NK Aluminij, Kidričevo
Matjaž Pernat, Pleterje 16 a
Milan Munda, Pongrce 28 a
2003 Ludvik Kramberger, Kidričevo
Marta Pinterič, Kidričevo, Vlahovičeva ul. 5
Franc Kocjan, Stražgonjca 17
2004 Drago Klein, Njiverce, Vegova ul. 16
Pavla Veler, Cirkovce 76 a
2005 Prostovoljno gasilsko društvo Mihovce – Dragonja vas
Tamburaški orkester Prosvetnega društva Cirkovce
Branko Strel, Lovrenc na Dravskem polju 83
Bojan Lubej, Kidričevo, Kajuhova ul. 3
2006 Karl Pavlič, Lovrenc na Dravskem polju 1
Milena Serdinšek, Apače
Marija Metličar, Zg. Jablane 30 a
Anton Medved, Pleterje 75
2007 Anton Fric, Dragonja vas 36
Jožef Gutman, Beltinci
Jožica Kovačič, Cirkovce 42
Vincenc Veit, Ptuj
2008 Martin Golenko, Sp. Jablane 10 a
Miran Lipovac, Lovrenc na Dravskem polju 68 a
2009 Ivanka Korez, Starošince 27
Veronika Bonča, Ljubljana
Milan Dobič, Mihovce 51
2010 Branko Mohorko, Apače 284, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Jožef Šafranko, Strnišče 9A, 2325 Kidričevo
Roman Tomanič, Lovrenc na Dravskem polju 23C, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju
Drago Muršec, Apače 135, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju
2011 Ni bil podeljen noben grb
2012 Fundacija nazaj na konja, Starošince 37, 2326 Cirkovce
MK Tulipan, Zg. Jablane 35, 2326 Cirkovce
Antonio Koderman, Ul. Borisa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo
2013 Boxmark Leather d.o.o., Kidričevo
Vital – Restavracija Pan, Kidričevo, Tovarniška cesta 7
Jožef Fingušt, Sp. Gaj pri Pragerskem
2014 Peter Gojkošek, Ptuj
Jožef Kancler, Njiverce vas 11
2015 Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34
Majda Mlakar s.p., Lovrenc na Dr.polju 113
Vesele Polanke, ljudske muzikantke PD Cirkovce
2016 Lovska družina Cirkovce
Fimedia d.o.o, Mladinska ulica 9, Kidričevo
Franc Frangež, Zg.Jablane 34a
Metod Skamlič, Sp. Jablane 8
2017 Malčka Kokol , Njiverce
Jernej Forbici, Strnišče 6
Vid Pšajd, Pleterje 14
Katja Babič, Župečja vas 44
2018 Marko Drobnič, predsednik uprave Talum Kidričevo
2019 Frančišek Hergan, Stražgonjca
Liljana Krošelj, Kidričevo
Skip to content