Avtor: admin

Obrazci in vloge

Obrazci in vloge

Vloga za vrtec Vloga za vrtec Vloga za vrtec Vloga za vrtec Vloga za vrtec Vloga za vrtec Vloga za vrtec

SOU

SOU

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Po odloku o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11) so ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine...

andrej splet

Režijski obrat-Javno podjetje

Informacije: Andrej Intihar, v.d. direktore-pošta: andrej.intihar@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 25 V letu 2011 je Občina ustanovila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., ki postopoma prevzema naloge režijskega obrata. Javno podjetje izvaja naslednje naloge:...

tatjanaRacunovodstvo

Računovodstvo

Finančno-računovodska služba opravlja dela in naloge na naslednjih področjih:  Informacije: Tatjana Kačičnik, u.d.e., višja svetovalka župana, e-pošta: tatjana.kacicnik@kidricevo.si Telefon: 02 799 06 14GSM: 041 858 650 Računovodstvo: Priprava predloga proračuna in rebalansa proračuna, Izvaja...

mojcaKmetijstvo

Področje strukturne politike

Informacije: mag. Mojca Meško, višja svetovalka, e-pošta: mojca.mesko@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 21GSM: 041 650 808 priprava splošnih aktov ter priprava oz. nudenje strokovne pomoči pri pripravi predpisov iz področja kmetijstva, občinskega prostorskega načrtovanja in...

igorKomunala

Okoljske in komunalne dejavnosti

Informacije: Igor Premužič, višji referente-pošta: igor.premuzic@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.si“Telefon: 02 799 06 16GSM: 041 699 365 vodenje in nadziranje režijskega obrata, organiziranje sistema gospodarskih javnih služb in izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb, izdajanje...

zdenkaDruzbenaDejavnost

Gospodarske in družbene dejavnosti

Informacije: Zdenka Frank, d.e., svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvoe-pošta: zdenka.frank@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 13GSM: 041 746 956 priprava gradiva za seje odbora za družbene dejavnosti, sodelovanje na sejah odbora za družbene dejavnosti, strokovnih...

Premoženjsko pravne zadeve

Premoženjsko pravne zadeve

  Informacije: Tina Kodela, univ.dipl.prav.e-pošta: tina.kodela@ptuj.siTelefon: 02 799 06 12  priprava in nadzor nad izvajanjem podpisanih pogodb, priprava občinskih aktov in pravno svetovanje županu, izvajanje NUSZ, izvajanje in svetovanje pri urejanju in razpolaganju z občinskim...

bertoGradbeno

Gospodarska infrastruktura

Informacije: Herbert Glavič, u.d.i.g,  višji svetovalec župana e-pošta: herbert.glavic@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 22 GSM 041 728 903 izdaja projektnih pogojev, soglasij, izdaja stališč in mnenj k lokacijskim načrtom, OOPN-jem, izdaja odločb o odmeri komunalnega...

zdenkasprejemna

Sprejemna pisarna

Informacije: Zdenka Bek, administratore-pošta: obcina@kidricevo.si Telefon: 02 799 06 10 Fax: 02 799 06 19 sprejem strank, sprejem telefonefonskih klicev,vlog strankam in sprejem vlog v fizični obliki, obdelava vhodne, izhodne pošte, evidence prejema računov,...

Skip to content