Avtor: admin

SOU

SOU

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Po odloku o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11) so ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine...

andrej splet

Režijski obrat-Javno podjetje

Informacije: Andrej Intihar, v.d. direktore-pošta: andrej.intihar@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 25 V letu 2011 je Občina ustanovila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., ki postopoma prevzema naloge režijskega obrata. Javno podjetje izvaja naslednje naloge:...

tatjanaRacunovodstvo

Računovodstvo

Finančno-računovodska služba opravlja dela in naloge na naslednjih področjih:  Informacije: Tatjana Kačičnik, u.d.e., višja svetovalka župana, e-pošta: tatjana.kacicnik@kidricevo.si Telefon: 02 799 06 14GSM: 041 858 650 Računovodstvo: Priprava predloga proračuna in rebalansa proračuna, Izvaja...

mojcaKmetijstvo

Področje strukturne politike

Informacije: mag. Mojca Meško, višja svetovalka, e-pošta: mojca.mesko@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 21GSM: 041 650 808 priprava splošnih aktov ter priprava oz. nudenje strokovne pomoči pri pripravi predpisov iz področja kmetijstva, občinskega prostorskega načrtovanja in...

igorKomunala

Okoljske in komunalne dejavnosti

Informacije: Igor Premužič, višji referente-pošta: igor.premuzic@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.si“Telefon: 02 799 06 16GSM: 041 699 365 vodenje in nadziranje režijskega obrata, organiziranje sistema gospodarskih javnih služb in izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb, izdajanje...

zdenkaDruzbenaDejavnost

Gospodarske in družbene dejavnosti

Informacije: Zdenka Frank, d.e., svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvoe-pošta: zdenka.frank@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 13GSM: 041 746 956 priprava gradiva za seje odbora za družbene dejavnosti, sodelovanje na sejah odbora za družbene dejavnosti, strokovnih...

Premoženjsko pravne zadeve

Premoženjsko pravne zadeve

  Informacije: Tina Kodela, univ.dipl.prav.e-pošta: tina.kodela@ptuj.siTelefon: 02 799 06 12  priprava in nadzor nad izvajanjem podpisanih pogodb, priprava občinskih aktov in pravno svetovanje županu, izvajanje NUSZ, izvajanje in svetovanje pri urejanju in razpolaganju z občinskim...

bertoGradbeno

Gospodarska infrastruktura

Informacije: Herbert Glavič, u.d.i.g,  višji svetovalec župana e-pošta: herbert.glavic@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 22 GSM 041 728 903 izdaja projektnih pogojev, soglasij, izdaja stališč in mnenj k lokacijskim načrtom, OOPN-jem, izdaja odločb o odmeri komunalnega...

zdenkasprejemna

Sprejemna pisarna

Informacije: Zdenka Bek, administratore-pošta: obcina@kidricevo.si Telefon: 02 799 06 10 Fax: 02 799 06 19 sprejem strank, sprejem telefonefonskih klicev,vlog strankam in sprejem vlog v fizični obliki, obdelava vhodne, izhodne pošte, evidence prejema računov,...