Okoljske in komunalne dejavnosti

igorKomunala Informacije:

Igor Premužič, višji referent
e-pošta: igor.premuzic@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 16
GSM: 041 699 365

  • vodenje in nadziranje režijskega obrata,
  • organiziranje sistema gospodarskih javnih služb in izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
  • izdajanje potrdil iz evidenc oz. o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila,
  • upravljanje prometnih površin in vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije,
  • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja ter vodenje drugih upravnih postopkov prve stopnje na komunalnem področju,
  • koordinacija aktivnosti na področju komunalne dejavnosti in varstva okolja,
  • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
  • sodelovanje na sejah organov občine,
  • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.


Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content