Režijski obrat-Javno podjetje

andrej splet Informacije:

Andrej Intihar, v.d. direktor
e-pošta: andrej.intihar@kidricevo.si in vzdrzevanje@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 25

V letu 2011 je Občina ustanovila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., ki postopoma prevzema naloge režijskega obrata. Javno podjetje izvaja naslednje naloge:

 • obveščanje o stanju objektov, naprav, opreme, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev in potrebi po večjih popravilih,
 • vzdrževanje cest, javnih površin,
 • javne razsvetljave,
 • opravljanje manjših popravil oziroma tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, opremi, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,
 • urejanje okolice objektov,
 • vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
 • vodenje vseh predpisanih evidenc motornih vozil,
 • čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • obnova in vzdrževanje občinskih cest,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališča,
 • vzdrževanje in upravljanje športno-rekreacijskih objektov, 
 • in vsa druga področja v okviru gospodarskih javnih služb, ki temeljijo na zakonu.Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content