Sprejemna pisarna

zdenkasprejemna

Informacije:

Zdenka Bek, administrator
e-pošta: obcina@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 10
Fax: 02 799 06 19

 • sprejem strank, sprejem telefonefonskih klicev,vlog strankam in sprejem vlog v fizični obliki,
 • obdelava vhodne, izhodne pošte,
 • evidence prejema računov,
 • dokumentov občine,
 • registra pokopališča Kidričevo ter sklepanje pogodb o najemu grobnih polj,
 • pogodb za uporabo dvoran v občini Kidričevo,
 • pogodb o zakupu zemljišča za uporabo garaže,
 • tehnična opravila za 13 krajevnih odborov (vabila, sejno gradivo, zapisniki, teren),
 • tehnična opravila za Uredniški odbor za izdajo glasila Ravno polje,
 • tehnična opravila za Komisijo za priznanja in odlikovanja,
 • ur prisotnosti in odsotnosti zaposlenih v občinski upravi,
 • splošnih Informacijermacij o storitvah občinske uprave.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content