Kategorija: Novice naslovna stran

DALJINSKO OGREVANJE KIDRIČEVO

DALJINSKO OGREVANJE KIDRIČEVO

Članek podjetja Petrol, o daljinskem ogrevanju v Kidričevem, ki nam ga je posredovala gospa Barbara Malenšek je v priponki.

Javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja”

Javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja”

Spoštovani, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja”. Namen razpisa: cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v...

FESTIVAL IDEJ

FESTIVAL IDEJ 2015

    Vabimo vas in vaše prijatelje v Cirkovce na Festival Idej 2015. V naslednjih dneh za vas pripravljamo: Sobota, 28.11. ob 10. uri, Kulturna hiša tete Malčke OTROŠKE KREATIVNE DELAVNICE izdelovanje božičnega okrasja;...

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe  brezplačnih plakatnih mest

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

  Pogoji za pridobitev pravice do brezplačnih plakatnih mest za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so v priponki.  

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega načrta (obrtna cona Hajdina)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega načrta (obrtna cona Hajdina)

  Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 –...

PREDSTAVITEV ŠTUDIJE  “MOŽNOSTI NAMAKANJA IN NAMAKALNIH SISTEMOV V OBČINI KIDRIČEVO”

PREDSTAVITEV ŠTUDIJE “MOŽNOSTI NAMAKANJA IN NAMAKALNIH SISTEMOV V OBČINI KIDRIČEVO”

Vabilo na predstavitev študije “Možnosti namakanja in namakalnih sistemov v občini Kidričevo” je v priponki.

MARTINOVANJE 2015

MARTINOVANJE 2015

  Turistično društvo Občine Kidričevo in Zveza kulturnih društev Občine Kidričevo organizirata Martinovanje na prostem, ki bo v soboto, 14. 11. 2015 ob 10.00, v Parku mladosti v Kidričevem. Podrobneje v priponki.