Kategorija: Novice naslovna stran

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

    Na podlagi 50. člena in skladno z določili 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11...

FESTIVAL IDEJ

FESTIVAL IDEJ, 10. 11. 12.

December 2015 Vabimo vas in vaše prijatelje v Cirkovce na Festival Idej Četrtek, 10.12. ob 19. uri, Kulturna hiša tete Malčke  SVETLOBNO LETO Likovna razstava, PD Cirkovce Petek, 11.12. ob 17. uri,  Trg Cirkovce...

Skip to content