Kategorija: Novice naslovna stran

Kopija od 20150821 091531

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 2015

  Vljudno vabljeni na pete Folklorne kimavčeve večere v Podgorce, Kidričevo, Cirkulane, Markovce, Majšperk, na Videm in Ptuj. Nastopile bodo folklorne skupine iz Srbije, Hrvaške, Sicilije in Slovenije. Prireditev bo potekala med 2. in...

Regijsko tekmovanje oračev

Regijsko tekmovanje oračev

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  SLOVENIJE Zavod  MARIBOR, Zavod PTUJ Občina Kidričevo PP – Agro, d.o.o., Agrosoršak, d.o.o. Strojni krožek Dravsko Polje DPM Spodnje Podravje Vabilo na regijsko tekmovanje oračev Podravja 2015      PETEK, 14. AVGUSTA...

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

Na podlagi 46. člena in skladno z določili 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B,...