Kategorija: Novice naslovna stran

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in dopolnitve OPN-ja Občine Kidričevo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in dopolnitve OPN-ja Občine Kidričevo

    Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12...

KAKO USTREZNO RAVNATI Z BIOLOŠKO RAZGRADLIJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

KAKO USTREZNO RAVNATI Z BIOLOŠKO RAZGRADLIJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

Priporočilo podjetja Čisto mesto se nahaja v priponki.

VABILO NA PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU

VABILO NA PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU

Zveza kulturnih društev občine Kidričevo vabi na prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo v petek, 5. 2. 2016 pb 17. uri v večnamenskem prostoru Osnovne šole Kidričevo.