Javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja”

Spoštovani,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja”.

Namen razpisa: cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami

Predmet javnega razpisa: so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oz. vzgojitelji (v nadaljevanju: izkušeni učitelji) v zadnjem letu pred njihovo načrtovano upokojitvijo. Tako bodo učitelji začetniki pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, po opravljenem strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za isto delovno mesto, za katerega so se usposabljali in ki se bo z upokojitvijo izkušenega učitelja sprostilo.

Upravičenci: javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Rok za prijave: 17. 12. 2015 

Razpisana višina sredstev: 5.400.000,00 EUR

Povezava do razpisa:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1412

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content