Kategorija: Javna naročila in razpisi

JAVNI RAZPIS – ENERGETSKA SANACIJA OŠ KIDRIČEVO IN OŠ LOVRENC NA DR. POLJU

JAVNI RAZPIS – ENERGETSKA SANACIJA OŠ KIDRIČEVO IN OŠ LOVRENC NA DR. POLJU

V prilogah najdete razpisno dokumentacijo. DETAJLIlovrenc1.pdf DETAJLIovrenc2.pdf Energetska prenova OS Kidricevo-popis del.xls Energetska prenova OS lovrenc-popis del.xls ESkidricevoSITUACIJA.pdf FASADEkidricevo2.pdf FASADEkidricevo3.pdf FASADEovrenc.pdf NASLOVNICEpziLOVRENC.doc popravljen obrazec OBR-11.doc popravljen obrazec OBR-13.doc popravljen obrazec OBR-8.doc popravljena izjava o...

STALIŠČA do pripomb javnosti,podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo

STALIŠČA do pripomb javnosti,podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo

Občinski svet občine Kidričevo na 8.korespondenčni seji, ki je potekala v času do 24. 4. 2013 do 26. 4. 2013  sprejel naslednja STALIŠČA do pripomb javnost, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in...

Skip to content