Avtor: Občina Kidričevo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in dopolnitve OPN-ja Občine Kidričevo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in dopolnitve OPN-ja Občine Kidričevo

    Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12...

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

    STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene...

KAKO USTREZNO RAVNATI Z BIOLOŠKO RAZGRADLIJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

KAKO USTREZNO RAVNATI Z BIOLOŠKO RAZGRADLIJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

Priporočilo podjetja Čisto mesto se nahaja v priponki.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV

V priponki. 0108_001.pdf razpisna dokumentacija.docx

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

V priponki. jav. razpis za dodelitev neprof. stan. feb.2016-OBcINA KIDRIcEVO- lista A i~.doc vloga neprof stan feb 2016-OBcINA KIDRIcEVO – lista A in lista B.doc