Kategorija: Občinski svet in odbori

PREDLOG PRORAČUNA 2014 PRVA OBRAVNAVA

PREDLOG PRORAČUNA 2014 PRVA OBRAVNAVA

Občinski svet Občine Kidričevo sprejme Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2014 v prvi obravnavi z vsemi prilogami (splošni del, posebni del, NRP, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, vse obrazložitve) in ga daje...

KONČNA POROČILA O PORAVLJENEM NADZORU

KONČNA POROČILA O PORAVLJENEM NADZORU

V priponki so končna poročila o opravljenem nadzoru v PGD Šikole, PGD Apače, OŠ Cirkovce in pri zaključnem računu Občine Kidričevo za leto 2012. koncno porocilo nadzor PGD Sikole.pdf Koncno porocilo nadzor ZR 2012.pdf...

Skip to content