PREDLOG PRORAČUNA 2014 PRVA OBRAVNAVA

Občinski svet Občine Kidričevo sprejme Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2014 v prvi obravnavi z vsemi prilogami (splošni del, posebni del, NRP, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, vse obrazložitve) in ga daje v 15 dnevno javno razpravo, ki začne teči s 25. 10. 2013 in traja do vključno 9. 11. 2013.

Podrobneje v priponki.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content