Župan Občine Kidričevo podpisal pogodbo s Cestnim podjetjem Ptuj

 

Župan Občine Kidričevo, je v četrtek, 9.05.2013  na sedežu Občine Kidričevo podpisal pogodbo Z NAJUGODNEJŠIM PONUDNIKOM za izvedbo projekta “SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA” s CESTNIM PODJETJEM PTUJ d.d., Zagrebška c. 49/a, 2250 Ptuj. Vrednost del je 1.398.244,94 EUR z DDV.
SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca ter priključitev na obstoječo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo Kidričevo v naselju Apače. Navedeno kanalizacijsko omrežje bo dolgo 7.197 m in bo sestavljeno iz 23 kanalov, vsi kanali so podtlačni in se navezujejo na podtlačno postajo v Cirkovcah. Zgrajenih bo cca 150 priključnih vakumskih jaškov. Priklop bo zagotovljen cca. 461 gospodinjstev.

Kanalizacija obravnavanega območja je projektirana po ločenem kanalizacijskem sistemu. To pomeni, da predviden kanalizacijski sistem vsebuje le fekalno (komunalno) vodo.foto

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content