ŽLEDOLOM 2014

OBCINA - Z NAPISOM

Pozivamo vse lastnike gozdov k priglasitvi škode v gozdovih kot posledice žledoloma.

Lastnik gozda mora priglasiti škodo na Obrazcu 1 in izpolniti vse podatke, še posebej pomemben je podatek o katastrski občini in številki parcele. Ne izpolnjuje pa se podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti.
Oškodovanci oddajo podpisan obrazec s kontaktno telefonsko številko na Občino Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Rok za oddajo obrazcev je 11.3.2014 do 15.00 ure.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content