Zbori občanov

Župan Anton Leskovar sklicuje zbore občanov na temo obrazložitve cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Terminski plani zborov občanov so sledeči:

– 19.8.2013 ob 20:00 v prostorih PGD Šikole za naselja Stražgonjca, Sp. Gaj pri Pragerskem, Šikole in Pongrce.
– 20.8.2013 ob 20:00 v dvorani v Lovrencu za naselja Pleterje, Župečja vas in Lovrenc.
– 21.8.2013 ob 17:00 v prostorih OŠ Kidričevo za naselja Strnišče, Kidričevo in Njiverce.
– 21.8.2013 ob  20:00 v dvorani Kungota za naselje Kungote.
– 26.8.2013 ob 20:00 v prostorih OŠ Cirkovce za naselja Sp. in Zg. Jablane, Cirkovce, Dragonja vas in Mihovce.
– 28.8.2013 ob 20:00 v prostorih PGD Apače za naselje Apač.

Zbori_obcanov_obvestilo_o_cenah.docx

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content