ZAPELJI SE Z ZERO C

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

»ZAPELJI SE Z ZERO C«

Klimatske spremembe s svojim uničujočim vplivom vedno močneje zaznamujejo naš vsakdan, zato je potreben dvig zavesti in spremembe v ravnanju, kar pa pogosto predstavlja precejšnjo težavo. Menimo, da so spremembe ravnanja lahko trajne in dobro sprejete samo takrat, ko se pričnejo v mikro okolju in jih lokalne skupnosti in lokalno prebivalstvo lahko postopoma spozna, se otrese predsodkov, jih sprejme in sčasoma končno »vzame za svoje«.
Namen projekta »ZAPELJI SE Z ZERO C« je vzpodbuditi lokalne akterje, podjetja, društva, kmetovalce in predvsem fizične osebe, da aktivno sodelujejo v procesu preusmerjanja v brezogljično družbo ter tako doprinesejo svoj delež pri ohranjanju narave, varstvu okolja k trajnostnemu razvoju.
Projekt ponuja možnost, da se lokalno prebivalstvo seznani, informira in ozavesti s pozitivnimi učinki, ki jih prinaša uvajanja alternativnega prevoza (mobilnost z električnimi transportnimi sredstvi), jih določeno obdobje praktično preizkuša in posledično prične aktivno spreminjati vsakodnevne navade ter postopama prispevati svoj delež pri prizadevanjih preusmeritve v brezogljično družbo.
Operacija bo promovirala novo obliko brezogljičnega transporta, ki bo omogočil gradnjo zavesti o alternativah obstoječim transportom z vozili z motorji na notranje izgorevanje.
Operacija bo novo obliko transporta skušala kar se da učinkovito vključevati v lokalni utrip in preko učinkovitega mobilnostnega načrta zagotovila, da se bodo skozi ukrep, ki pospešuje VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE, dosegali tudi drugi cilji, ki se nanašajo na:
– RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV: Izboljševanje kakovosti bivanja s poudarkom na razvoju različnih programov za socialni razvoj in krepitev identitete lokalne skupnosti preko medgeneracijskega povezovanja in medsebojne pomoči ter z omogočanjem možnosti za boljše socialno vključevanje prebivalstva v obstoječo ponudbo aktivnosti, delavnic, neformalnih druženj, prireditev, ki jih ponujajo in organizirajo različni lokalni akterji; Uporaba električnih transportnih sredstev v namen razvoja turističnih potencialov lokalne skupnosti in doseganje privlačne regije pod inovativnim geslom »ZAPELJI SE Z ZERO C«
– Priložnost za boljše vključevanje zlasti RANLJIVEJŠIH CILJNIH SKUPIN – otroci, mladina, manj mobilne osebe brez lastnih prevoznih sredstev, starejši, invalidi), ki doslej niso imele dovolj možnosti za vključevanje v lokalni utrip zaradi mobilnostnih ovir
– USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST: v projektu se preko aktivnosti izobraževanja, mreženja in izvedbe analize spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest.

V projektu bomo bo »koordinator lokalne e-mobilnosti« predstavljal inovativen pristop in bo poleg koordinacije e-transportov za potrebe lokalne skupnosti, prebivalcev in društev skrbel tudi za:
-spodbujanje, aktiviranje in povezovanje vseh vključenih deležnikov
-vzpostavitev mreže prostovoljcev, ki bodo po principu »prostoferstva« z e-transportnimi sredstvi prevažali posameznike iz ranljivih skupin prebivalstva (starejši, manj mobilni, prebivalci brez lastnih transportnih sredstev, otroci in mladina,…) po nakupih, nujno potrebnih osebnih opravkih (zdravnik, lekarna, uradi), na druženja, izlete in delavnice, ki so organizirane v okviru Dnevnega centra starejših in Družinskega centra Kidričevo in ki se jih doslej mnogi niso mogli udeleževati prav zaradi različnih pomanjkljivih mobilnostnih zmožnosti.

Projekt »ZAPELJI SE Z ZERO C« izvajata partnerja Zavod Nazaj na konja in Občina Kidričevo.

 

Skip to content