Razpis za podelitev občinskih priznanj 2015

 

OBCINA - Z NAPISOM

 

OBČINA KIDRIČEVO                                          

Komisija za priznanja in odlikovanja

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/00), Komisija za priznanja in odlikovanja objavlja

RAZPIS za podelitev občinskih priznanj

 

Plaketa Občine Kidričevo

1.

Plaketa Občine Kidričevo se podeli posameznikom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam. Za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.

2.

Komisija za priznanja in odlikovanja razpisuje največ 1 ( z besedo:eno) plaketo.

3.

Predlog za priznanje mora vsebovati osebne podatke kandidata oziroma podatke o predlagani delovni skupini, družbi, zavodu, organu, organizaciji, društvu ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev plakete.

4.

Pobude za podelitev plakete Občine Kidričevo lahko dajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, organi, društva in druge pravne osebe. Pobuda mora biti pisna ter argumentirana in obrazložena. Pobudnik ne more predlagati samega sebe.

5.

Predlog za podelitev plakete Občine Kidričevo je potrebno poslati Komisiji za priznanja in odlikovanja, na naslov Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo s pripisom »ne odpiraj – pobuda na razpis za podelitev plakete občine Kidričevo«. Rok za oddajo predlogov je 30.4.2015.

Številka: 094-1/2015                                                                         Stanislav Lampič

Datum:   31.3.2015

                                                                                                          Predsednik komisije za

                                                                                                          priznanja in odlikovanja

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content