VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O LASTNI PROIZVODNJI KMETIJSKIH PRIDELKOV

.