Vabilo na 7. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo

7. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo bo v četrtek, 2. julija 2015 ob 17. uri v sejni sobi Dvorca Sternthal.

Gradivo je v priponkah.

Prenesi to datoteko (08c. tocka 4.1_predlog sklepa_ukinitev statusa javnega dobra_340_5_k.o. Zg.~.doc)08c. tocka 4.1_predlog sklepa_ukinitev statusa javnega dobra_340_5_k.o. Zg.~.doc
Prenesi to datoteko (1 tocka - sklep 1. korespondenčna seja 2015 - odlok o podelitvi koncesije z~.doc)1 tocka – sklep 1. korespondenčna seja 2015 – odlok o podelitvi koncesije z~.doc
Prenesi to datoteko (1. tocka odlok_vzdrzevanje obcinskih javnih cest_predlog.doc)1. tocka odlok_vzdrzevanje obcinskih javnih cest_predlog.doc
Prenesi to datoteko (10a tocka - koncno porocilo nadzor OS Kidričevo.pdf)10a tocka – koncno porocilo nadzor OS Kidričevo.pdf
Prenesi to datoteko (10b - tocka končno porocilo nadzor OS Cirkovce.pdf)10b – tocka končno porocilo nadzor OS Cirkovce.pdf
Prenesi to datoteko (2. točka 3.0_predlog_odlok_komunalni odpadki.docx)2. točka 3.0_predlog_odlok_komunalni odpadki.docx
Prenesi to datoteko (2. tocka odlok 007-4-2012- ravnanje s komunalnimi odpadki.docx)2. tocka odlok 007-4-2012- ravnanje s komunalnimi odpadki.docx
Prenesi to datoteko (2. tocka sklep 007-4-2012-odlok komunalni odpadki.docx)2. tocka sklep 007-4-2012-odlok komunalni odpadki.docx
Prenesi to datoteko (3. tocka Pravilnik za razvoj gospodarstva.doc)3. tocka Pravilnik za razvoj gospodarstva.doc
Prenesi to datoteko (3. tocka sklep 007-6-2015-odbor za gospodarstvo.docx)3. tocka sklep 007-6-2015-odbor za gospodarstvo.docx
Prenesi to datoteko (4. tocka predlog sistemizacije OS Kidričevo.pdf)4. tocka predlog sistemizacije OS Kidričevo.pdf
Prenesi to datoteko (4. tocka sklep 100-21-2015-sistemizacija OS Kidricevo.docx)4. tocka sklep 100-21-2015-sistemizacija OS Kidricevo.docx
Prenesi to datoteko (5. tocka predlog sistemizacije OS Cirkovce.docx)5. tocka predlog sistemizacije OS Cirkovce.docx
Prenesi to datoteko (5. tocka sklep 100-23-2015-sistemizacija OS Cirkovce.docx)5. tocka sklep 100-23-2015-sistemizacija OS Cirkovce.docx
Prenesi to datoteko (6. tocka normativi sole Kidricevo.pdf)6. tocka normativi sole Kidricevo.pdf
Prenesi to datoteko (6. tocka predlo sklepa - normativi OS Kidricevo.docx)6. tocka predlo sklepa – normativi OS Kidricevo.docx
Prenesi to datoteko (6. tocka sklep 100-22-2015-normativi OS Kidricevo.docx)6. tocka sklep 100-22-2015-normativi OS Kidricevo.docx
Prenesi to datoteko (7. tocka normativi in vrste oddelkov OS Cirkovce.docx)7. tocka normativi in vrste oddelkov OS Cirkovce.docx
Prenesi to datoteko (7. tocka predlog odbora - normativi in vrste oddelkov OS CIrkovce.docx)7. tocka predlog odbora – normativi in vrste oddelkov OS CIrkovce.docx
Prenesi to datoteko (7. tocka predlog sklepa - normativi in vrste oddelkov OS Cirkovce.docx)7. tocka predlog sklepa – normativi in vrste oddelkov OS Cirkovce.docx
Prenesi to datoteko (8a. tocka 2.0_pedlog sklepa_prodaja_J. Kerle.doc)8a. tocka 2.0_pedlog sklepa_prodaja_J. Kerle.doc
Prenesi to datoteko (8a. tocka 2.1_vloga_J. Kerle.pdf)8a. tocka 2.1_vloga_J. Kerle.pdf
Prenesi to datoteko (8a. tocka sklep 478-12-2015 Kerle.docx)8a. tocka sklep 478-12-2015 Kerle.docx
Prenesi to datoteko (8b. tocka 3.0_pedlog sklepa_nakup_cesta v njivercah.doc)8b. tocka 3.0_pedlog sklepa_nakup_cesta v njivercah.doc
Prenesi to datoteko (8b. tocka 3.1_PISO_726_53- Njiverce.pdf)8b. tocka 3.1_PISO_726_53- Njiverce.pdf
Prenesi to datoteko (8b. tocka 3.2_PISO_726_56-Njiverce.pdf)8b. tocka 3.2_PISO_726_56-Njiverce.pdf
Prenesi to datoteko (8b. tocka 3.3_PISO_726_57-Njiverce.pdf)8b. tocka 3.3_PISO_726_57-Njiverce.pdf
Prenesi to datoteko (8b. tocka 3.4_PISO_726_58-Njiverce.pdf)8b. tocka 3.4_PISO_726_58-Njiverce.pdf
Prenesi to datoteko (8b. tocka sklep - Cesta Njiverce.docx)8b. tocka sklep – Cesta Njiverce.docx
Prenesi to datoteko (8c tocka 4.0_pedlog sklepa_prdaja_340_5_k.o. Zg. Jablane.doc)8c tocka 4.0_pedlog sklepa_prdaja_340_5_k.o. Zg. Jablane.doc
Prenesi to datoteko (8c. tocka 4.2_PISO_340_5, k.o. Zg. Jablane.pdf)8c. tocka 4.2_PISO_340_5, k.o. Zg. Jablane.pdf
Prenesi to datoteko (8c. tocka sklep - ukinitev statusa javnega dobra 340-5.docx)8c. tocka sklep – ukinitev statusa javnega dobra 340-5.docx
Prenesi to datoteko (8c. tocka sklep odbora - prodaja nepremičnine 340-5 k.o. Zg. Jablane.docx)8c. tocka sklep odbora – prodaja nepremičnine 340-5 k.o. Zg. Jablane.docx
Prenesi to datoteko (8d. tocka 5.0_pedlog sklepa_odstop_Obcina Slovenska Bistrica.doc)8d. tocka 5.0_pedlog sklepa_odstop_Obcina Slovenska Bistrica.doc
Prenesi to datoteko (8d. tocka 5.1_vloga_Obcina Slovenska Bistrica.pdf)8d. tocka 5.1_vloga_Obcina Slovenska Bistrica.pdf
Prenesi to datoteko (8d. tocka 5.2_vloga_Obcina Slovenska Bistrica.pdf)8d. tocka 5.2_vloga_Obcina Slovenska Bistrica.pdf
Prenesi to datoteko (8d. tocka 5.3_PISO_440_22-Obcina Slovenska Bistrica.pdf)8d. tocka 5.3_PISO_440_22-Obcina Slovenska Bistrica.pdf
Prenesi to datoteko (8d. tocka sklep 478-6-2015-Obcine Slovenska Bistrica.docx)8d. tocka sklep 478-6-2015-Obcine Slovenska Bistrica.docx
Prenesi to datoteko (8e tocka -AS Strazgonjca.pdf)8e tocka -AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e.  tocka 1.9_PISO_383_1-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.9_PISO_383_1-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.0_pedlog sklepa_prdaja_Agrarna skupnost Strazgonjca.doc)8e. tocka 1.0_pedlog sklepa_prdaja_Agrarna skupnost Strazgonjca.doc
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.10_PISO_409_7-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.10_PISO_409_7-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.11_PISO_409_5-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.11_PISO_409_5-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.12_PISO_409_4-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.12_PISO_409_4-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.13_PISO_436_3-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.13_PISO_436_3-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.14_PISO_436_4-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.14_PISO_436_4-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.15_PISO_436_13-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.15_PISO_436_13-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.16_PISO_409_6-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.16_PISO_409_6-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.17_PISO_758-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.17_PISO_758-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.18_PISO_995-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.18_PISO_995-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.1_vloga_AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.1_vloga_AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.2_PISO_441_202-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.2_PISO_441_202-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.3_PISO_441_4- AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.3_PISO_441_4- AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.4_PISO_39_1 - AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.4_PISO_39_1 – AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.5_PISO_436_2-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.5_PISO_436_2-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.6_PISO_436_6-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.6_PISO_436_6-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.7_PISO_436_7-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.7_PISO_436_7-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka 1.8_PISO_439_4-AS Strazgonjca.pdf)8e. tocka 1.8_PISO_439_4-AS Strazgonjca.pdf
Prenesi to datoteko (8e. tocka sklep 478-10-20105-AS Strazgonjca.docx)8e. tocka sklep 478-10-20105-AS Strazgonjca.docx
Prenesi to datoteko (9. tocka - problematika dela odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.docx)9. tocka – problematika dela odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.docx
Prenesi to datoteko (odgovori na vprasanja-1.docx)odgovori na vprasanja-1.docx
Prenesi to datoteko (vabilo-2.docx)vabilo-2.docx
Prenesi to datoteko (zapisnik 6.redne seje.lekt.docx)zapisnik 6.redne seje.lekt.docx
Prenesi to datoteko (zapisnik.docx)zapisnik.docx

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content