VABILO NA 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

Vabilo in vso gradivo za sejo je v priponki.

Prenesi to datoteko (1. tocka - III NRP 313 popravljen-1.pdf)1. tocka – III NRP 313 popravljen-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - I-1.pdf)1. tocka – I-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - II-1.pdf)1. tocka – II-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - III NRP 213 ze sprejet-1.pdf)1. tocka – III NRP 213 ze sprejet-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - Obrazlozitve REB313-1.pdf)1. tocka – Obrazlozitve REB313-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - odlok reb 3 2013-1.pdf)1. tocka – odlok reb 3 2013-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - predlog sklepa obcnskega sveta (3)-1.pdf)1. tocka – predlog sklepa obcnskega sveta (3)-1.pdf
Prenesi to datoteko (1. tocka - REB 3 2013 SPLOsNO-1.pdf)1. tocka – REB 3 2013 SPLOsNO-1.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - 1 0_predlog sklepa_nacrta ravnanja s stvarnim premozenjem_2014_popr.p)2. tocka – 1 0_predlog sklepa_nacrta ravnanja s stvarnim premozenjem_2014_popr.p
Prenesi to datoteko (2. tocka - I SPL 2 obravnava.pdf)2. tocka – I SPL 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - II POS 2 obravnava.pdf)2. tocka – II POS 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - III NRP 2 obravnava.pdf)2. tocka – III NRP 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - nacrt delovnih mest 2014 2 obravnava.pdf)2. tocka – nacrt delovnih mest 2014 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - obrazlozitev delovnega nacrta 2014 2 obravnava.pdf)2. tocka – obrazlozitev delovnega nacrta 2014 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - Obrazlozitve proracuna za leto 2014 2 obravnava.pdf)2. tocka – Obrazlozitve proracuna za leto 2014 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - odlok o proracunu 2014 2 obravnava.pdf)2. tocka – odlok o proracunu 2014 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - predlog sklepa obcinskega sveta 2 obravnava.pdf)2. tocka – predlog sklepa obcinskega sveta 2 obravnava.pdf
Prenesi to datoteko (2. tocka - stalisca zupana do pripomb na proracun 2014.docx)2. tocka – stalisca zupana do pripomb na proracun 2014.docx
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 0_predlog sklepa_nacrta ravnanja s stvarnim premozenjem_2014_popr.)2a. tocka – 1 0_predlog sklepa_nacrta ravnanja s stvarnim premozenjem_2014_popr.
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 1 _parc st 333_63_Apace.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 1 _parc st 333_63_Apace.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 10_parc st 424_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 10_parc st 424_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 2_parc st 333_135_Apace stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 2_parc st 333_135_Apace stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 3_parc st 333_136_Apace. stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 3_parc st 333_136_Apace. stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 4_parc st 234 S_Apace.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 4_parc st 234 S_Apace.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 5_parc st 340_1_Zg Jablane.stvarno premozenje-1.pdf)2a. tocka – 1 5_parc st 340_1_Zg Jablane.stvarno premozenje-1.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 5_parc st 340_1_Zg Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 5_parc st 340_1_Zg Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 7_parc št 3 S_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 7_parc št 3 S_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 7_parc st 3 S_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 7_parc st 3 S_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 8_parc st 414_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 8_parc st 414_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 8_parc št 414_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 8_parc št 414_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - 1 9_parc st 418_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf)2a. tocka – 1 9_parc st 418_2_Sp Jablane.stvarno premozenje.pdf
Prenesi to datoteko (2a. tocka - sklep - nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem.docx)2a. tocka – sklep – nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem.docx
Prenesi to datoteko (2b. tocka - sklep - skupna vrednost nepredvidenih pravnih poslov.docx)2b. tocka – sklep – skupna vrednost nepredvidenih pravnih poslov.docx
Prenesi to datoteko (2b. tocka 2 0_predlog sklepa_dolocitev skupne vrednosti nepredvidenih pravnih po)2b. tocka 2 0_predlog sklepa_dolocitev skupne vrednosti nepredvidenih pravnih po
Prenesi to datoteko (3. tocka - Pravilnik - socialno denarne pomoci-1.docx)3. tocka – Pravilnik – socialno denarne pomoci-1.docx
Prenesi to datoteko (3. tocka - vloga za enkratno denarno socialno pomoc-1.docx)3. tocka – vloga za enkratno denarno socialno pomoc-1.docx
Prenesi to datoteko (4. tocka - LETNI PROGRAM  KULTURE 2014-1.docx)4. tocka – LETNI PROGRAM KULTURE 2014-1.docx
Prenesi to datoteko (4. tocka - letni program kulture sklep odbora.docx)4. tocka – letni program kulture sklep odbora.docx
Prenesi to datoteko (5. tocka - LETNI PROGRAM  sPORTA 2014.docx)5. tocka – LETNI PROGRAM sPORTA 2014.docx
Prenesi to datoteko (5. tocka - letni program sporta 2014 sklep odbora.docx)5. tocka – letni program sporta 2014 sklep odbora.docx
Prenesi to datoteko (6a tocka - 3 0_pedlog sklepa_menjava Metlicar.doc)6a tocka – 3 0_pedlog sklepa_menjava Metlicar.doc
Prenesi to datoteko (6a. tocka - 3 2_0141_001.- Metlicar.pdf)6a. tocka – 3 2_0141_001.- Metlicar.pdf
Prenesi to datoteko (6a. tocka - 3 3_0142_001 Metlicar.pdf)6a. tocka – 3 3_0142_001 Metlicar.pdf
Prenesi to datoteko (6a. tocka - sklep - menjava zemljisc Metlicar 465-02-21-01.docx)6a. tocka – sklep – menjava zemljisc Metlicar 465-02-21-01.docx
Prenesi to datoteko (6b. tocka - 4 0_pedlog sklepa_odstop_Z Podgorsek.doc)6b. tocka – 4 0_pedlog sklepa_odstop_Z Podgorsek.doc
Prenesi to datoteko (6b. tocka - 4 2_0111_001 Podgorsek.pdf)6b. tocka – 4 2_0111_001 Podgorsek.pdf
Prenesi to datoteko (6b. tocka - sklep odbora - Podgorsek 478-20-2013.docx)6b. tocka – sklep odbora – Podgorsek 478-20-2013.docx
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 0_predlog sklepa_najem_Zupnija Sv Lovrenc na Dr polju.doc)6c. tocka – 5 0_predlog sklepa_najem_Zupnija Sv Lovrenc na Dr polju.doc
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 1_03-001_IDZNAK_425_113-0_0. Zupnija Lovrenc.pdf)6c. tocka – 5 1_03-001_IDZNAK_425_113-0_0. Zupnija Lovrenc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 1_pisoprint. zupnija Lovrenc.pdf)6c. tocka – 5 1_pisoprint. zupnija Lovrenc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 2_03-001_IDZNAK_425_580-3_0. zupnija Lovrenc.pdf)6c. tocka – 5 2_03-001_IDZNAK_425_580-3_0. zupnija Lovrenc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 2_pisoprint.zupnija Lovrenc.pdf)6c. tocka – 5 2_pisoprint.zupnija Lovrenc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 3_03-001_IDZNAK_425_580-4_0.zupnija Lovrnc.pdf)6c. tocka – 5 3_03-001_IDZNAK_425_580-4_0.zupnija Lovrnc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - 5 3_pisoprint.zupnija Lovrenc.pdf)6c. tocka – 5 3_pisoprint.zupnija Lovrenc.pdf
Prenesi to datoteko (6c. tocka - sklep - najem pokopalisca v Lovrencu.docx)6c. tocka – sklep – najem pokopalisca v Lovrencu.docx
Prenesi to datoteko (6d. tocka - 6 0_predlog sklepa_najem_Zupnija Cirkovci.doc)6d. tocka – 6 0_predlog sklepa_najem_Zupnija Cirkovci.doc
Prenesi to datoteko (6d. tocka - 6 1_03-001_IDZNAK_429_208-0_0 (1).Zupnija Cirkovce.pdf)6d. tocka – 6 1_03-001_IDZNAK_429_208-0_0 (1).Zupnija Cirkovce.pdf
Prenesi to datoteko (6d. tocka - 6 1_pisoprint.zupnija Cirkovce.pdf)6d. tocka – 6 1_pisoprint.zupnija Cirkovce.pdf
Prenesi to datoteko (6d. tocka - sklep - najem pokopalisca v Cirkovcah.docx)6d. tocka – sklep – najem pokopalisca v Cirkovcah.docx
Prenesi to datoteko (7. tocka - sklep vrednost tocke komunalna taksa-1.pdf)7. tocka – sklep vrednost tocke komunalna taksa-1.pdf
Prenesi to datoteko (7. tocka - sklep vrednost tocke komunalna taksa.pdf)7. tocka – sklep vrednost tocke komunalna taksa.pdf
Prenesi to datoteko (8. tocka - odpis dolga - Skrofic.pdf)8. tocka – odpis dolga – Skrofic.pdf
Prenesi to datoteko (8. tocka - sklep 7112-2-2010-odpis dolgaSŠkrofic.docx)8. tocka – sklep 7112-2-2010-odpis dolgaSŠkrofic.docx
Prenesi to datoteko (9. tocka - koncno porocilo nadzora Vzdrzevanje in gradnje Kidricevo.pdf)9. tocka – koncno porocilo nadzora Vzdrzevanje in gradnje Kidricevo.pdf
Prenesi to datoteko (odgovori na vprasanja svetnikov-1.docx)odgovori na vprasanja svetnikov-1.docx
Prenesi to datoteko (vabilo-2.docx)vabilo-2.docx
Prenesi to datoteko (zapisnik lekt.docx)zapisnik lekt.docx

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content