UČILNICA V NARAVI

S projektom«Učilnica v naravi- Boldirjeva jama« smo se z idejnim načrtom prijavili na Javni razpis LAS. V mesecu maju 2012 bomo pričeli z vzdrževalnimi deli in ureditvijo okolice, postavitvijo učno-izobraževalnih označb, tematskih kart in tabel, predstavitvenim gradivom,…

Gramoznica bo primer inovativnega učnega okolja, ker združuje sanacijo izkopa naravnih virov z izobraževalno dejavnostjo v povezavi z ekoremediacijami, vzpostavljanju ravnovesja, ohranjanju biotske in habitatne pestrosti in sanacijo degradiranega okolja na sonaraven, trajen in učinkovit način. ERM-ekoremediacijam, kot implementaciji trajnosti, posvečamo v projektu posebno mesto.

Nadgradnjo projekta pripravljamo za prijavo na javni razpis IPA čezmejnega sodelovanja Slovenija- Avstrija 2007-2013, za pridobitev sredstev za postavitev učnega mobilnega objekta z vso potrebno izobraževalno opremo (kamere, raziskovalni pribor,….), pripravo kataloga programov izkustvenega izobraževanja,…

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content