TEK ZA POKAL RAVNO POLJE 2019

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Projekt “TEK ZA POKAL RAVNO POLJE 2019”

Zdravje je vse pomembnejša osebna, družbena in socialna vrednota. Številne strokovne raziskave potrjujejo, da je redno in zmerno ukvarjanje s športom zdravju koristno. Žal pa danes ob napornem delovniku in drugih obveznosti, ljudem ostane premalo časa in tudi energije za rekreacijo, ki lahko bistveno pripomore k boljšemu počutju vsakega posameznika. Tudi z gibanjem in z njim povezanimi športno-rekreativnimi dejavnostmi si lahko zastavimo cilje, saj ta dejavnost bogati življenje današnjega človeka, mu pomaga, da se lažje vključuje v družabno življenje, največji učinek gibanja pa je vpliv na zdravje. Žal pa redno gibanje in športno udejstvovanje ljudem preprečujejo mnogi dejavniki: pomanjkanje časa, utrujenost, občutek zadrege, prepogosto nepoznavanje koristi gibanja itd., vse to pa vodi v splošno pomanjkanje motivacije za ukvarjanje s športom. Že v začetku 70. let se je v  Kidričevem pojavilo <trimsko gibanje>, ki je z različnimi športno-rekreacijskimi aktivnostmi vzpodbujalo športno udejstvovanje v vsakdanjem življenju. Trimčkanje s fitnes napravami je potekalo v naravi -v gozdu v Kidričevem- in spodbujalo predvsem hojo, tek, telovadbo na napravah in  kolesarjenje.

 

ZASTAVLJENI CILJI: Zastavljeni cilji projekta so :

večja prepoznavnost in ugled – povečati prepoznavnost in ugled  območja v očeh javnosti,

sočasna promocija športnih programov– povečati prepoznavnost novih programov (Tek za pokal RAVNO POLJE),

množičnost in udeležba – rast števila aktivnih udeležencev (nabava majic, bidonov, elektronsko merjenja časa);

vzdrževanje in soustvarjanje kulture teka – biti edinstven v svoji ponudbi v primerjavi s sorodnimi tovrstnimi dogodki pri nas(tek po gozdu);

biti družbeno odgovoren – pozicionirati se kot lokalno okolje, ki živi in diha  in skrbi za družbeno aktivnost v okolju;

športni cilji – postavitev novih rekordov proge;

zaobjeti čim več ciljnih skupin – ponuditi vsakomur,

zagotoviti kvaliteto tekaške trase (nabava smernih tabel)

 

LOKACIJA: Glavni prireditveni prostor » Odprti prostor ob Osnovni Šoli Kidričevo in Športni dvorani Kidričevo s svojo velikostjo in atraktivnostjo organizatorju nudi odlične pogoje za dobro pripravo vseh aktivnosti v okviru dogodka in z bližnjim gozdnim kompleksom postavlja celotno osrednje dogajanje v čudovito naravno okolje. Tekaška proga je speljana od glavnega prireditvenega prostora čez del naselja Kidričevo in po gozdnih poteh v smeri Učilnice v naravi , kjer se  razcepita dve progi dolžine 5 in 10 km. Tekaške proge tekače vodijo po okoliških gozdno-ravninskih krajih.

FAZE PROJEKTA: projekt ima eno fazo, ki zajema:

  • organizacijo dogodka, priprava vabil in promocijskih oglasov na spletni strani in fb-ju, postavitev redarjev in kontrolorjev na stezah, postavitev postojank (osvežilni napitki, osvežilno sadje), postavitev  kontrolnih točk na razcepu 5 in 10 km, razdelitev štartnih številk, majic in bidonov prijavljenim tekačem
  • tehnična izvedba, zagotovitev paketne storitve obdelave in vnosa e-prijav tekačev, pripravo programske opreme, izvedbo elektronskih meritev časa, start/cilj, izpis rezultatov in razglasitev rezultatov, postavitev led semaforjev, postavitev ciljnega loka  oz. napihljivega štartnega loka, zagotovitev tehničnega osebja za izvedbo elektronskega merjenja časa, zagotovitev štartne številke s čipom)
  • promocijsko-tržna aktivnost, zagotovitev in razdelitev športnih promocijskih tekaških majic in promocijskih bidonov, označitev tekaške trase ( nabava in postavitev :dve veliki tabli 1x1m in 6 tabel 30x10cm)

 

KONČNI UPORABNIKI IN CILJNE SKUPINE:

Brezposelni, mladi, starejši, ženske, upokojenci, socialno ogroženi otroci in družine

 

INOVATINVOST: Organizacija dogodka bo dobila na pomenu kot inovativna oblika tržnega komuniciranja. Čeprav prireditev, ki lahko dejansko pripomore k ugledu zveze, zahteva precejšnjo finančno podporo kot tudi organizacijsko znanje, pa so učinki, ki jih prinaša veliki. Organizacija dogodka tako ne bo  zgolj strošek, temveč tudi naložba za prihodnost.

Projekt izvajata  partnerja Športna zveza Občine Kidričevo in Občina Kidričevo.

Skip to content