Oznake: komisije

Strokovna komisija za šport

Strokovna komisija za šport

Župan določi petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, ki je zadolžen za področje športa, član občinskega sveta, član komisije za šport in rekreacijo ali predstavnik odbora za družbene dejavnosti in dva predstavnika...

Statutarno-Pravne komisije

Statutarno-Pravne komisije

Ugotavlja potrebo po izdaji ali spremembi odloka in drugih aktov občinskega sveta, sodeluje pri pripravljanju programov zakonodajne dejavnosti občinskega sveta, določa prečiščena besedila odlokov, daje na pobudo ali predlog občinskega sveta tolmačenje zakonov in...

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri...

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta: Marko Brglez, Policijska postaja Ptuj, predstavnik policije Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f, predstavnica Osnovne šole Cirkovce Milena Lutarič, Lovrenc na Dr. polju 8/d, predstavnica Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo Ivan Drevenšek, Ul....

Skip to content