TABORNIŠTVO V KIDRIČEVEM

TABORNIKI

Spoštovani,

v okviru projekta »Novi rodovi mladih s kompetencami« želimo ustvariti osnovo za delovanje taborniških društev v krajih, kjer tabornikov še ni bilo ali pa je njihovo delo zamrlo pred več leti. Vabimo mlade, stare od 15 do 29 let, ter predvsem odrasle, ki bi bili zainteresirani ustanoviti in voditi društvo tabornikov.

Ugotavljamo, da je sicer med mladimi in odraslimi velik interes za vključitev in delov v taborniški organizaciji, ne želimo pa, da bi po začetnem zagonu ti razočarano zapustili taborništvo. Zato si Zveza tabornikov Slovenije prizadeva vzpostaviti trajnostno delovanje taborništva in sicer tako, da se bo novo delujoče društvo lahko polnopravno vključilo v nacionalno in mednarodno taborništvo. Ukrepi, za katere mislimo, da zagotavljajo tak cilj, so:

1.       Usposobiti vodnike, ki izvajajo taborniški program za mlade, ter usposobiti načelnika, ki naj bi bil polnoleten in je v društvu vodja vzgojnega programa dela z mladimi;

2.       Vzpostaviti podporno strukturo v društvu in njegovem okolju;

3.       Formalna ustanovitev društva tabornikov rodu;

4.       Usposobiti ostale člane vodstva društva – rodu;

5.       Zagotoviti prostore za delo.

Pri vseh naštetih nalogah ZTS s svojimi prostovoljci in zaposlenimi nudi strokovno podporo, je pa nujno, da si društvo za svoje delovanje zagotovi lastne vire tako človeške kot materialne in finančne. Zakaj je taborništvo dobro za mladino in družbo, je opisano v spodnji prilogi.

Če bi želeli že letos razširiti taborništvo na mlade v vašem območju, bi se bilo treba nemudoma lotiti prvega ukrepa, kar pomeni osredotočiti se na usposabljanje približno desetih (10) zainteresiranih mladih, ki bi bili bodoči vodniki vodov. Odrasli bi bili pa bodoči načelniki taborniških društev oziroma čete ali skupine pri že obstoječem rodu, dokler društva še ne ustanovijo. Glede tega bi bilo dobro, če bi:

·         se ti mladi vključno z odraslimi udeležili kakega taborniškega bivakiranja, za kar bi lahko zagotovili možnost, da ga organiziramo na vašem območju,

·         imeli z njimi kak uvodni sestanek pred bivakiranjem in nekaj tedenskih srečanj kot pripravo na različne tečaje,

·         se mladi udeležili vodniškega tečaja za nove rodove, ki ga bo organizirala ZTS v letošnjih jesenskih počitnicah,

·         se odrasli v naslednjem letu udeležili tečaja za vodje enot, ki ga organizira ZTS vsako leto v avgustu.

V želji, da na vašem območju razvijemo dobro taborniško organizacijo, vas lepo pozdravljam!

 

Timi Kokol

Projektni sodelavec ZTS | Project Executive at ZTS

Trubarjeva 24, 2000 Maribor |Slovenia

M  +386 40 540 534 |  E  timi.kokol@taborniki.si

                       

 

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) | The National Scout Organisation

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana |Slovenia

T  +386 1 3000 820|F  +386 1 436 14 77|W www.taborniki.si

 

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content