Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta:

  • Marko Brglez, Policijska postaja Ptuj, predstavnik policije
  • Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f, predstavnica Osnovne šole Cirkovce
  • Milena Lutarič, Lovrenc na Dr. polju 8/d, predstavnica Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo
  • Ivan Drevenšek, Ul. Borisa Kraigherja 26, Kidričevo, predstavnik civilne družbe
  • Branko Valentan, Apače 206, predstavnik občinskega sveta

 


Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content