REVITALIZACIJA MUZEJA »ZBIRKA PODEŽELJA« STAROŠINCE V TURISTIČNI PRODUKT

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Projekt “REVITALIZACIJA MUZEJA »ZBIRKA PODEŽELJA« STAROŠINCE V TURISTIČNI PRODUKT”

V vasi Starošince v občini Kidričevo že leta stoji muzej Zbirka podeželja. V njem je bogata zbirka predmetov iz življenja okoliških prebivalcev.

Zbirka je začela nastajati pred 15 leti ob podpori takratnega Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kidričevo in iniciatorjem nastanka muzeja Mihaelom Žitnikom iz Starošinc.

Izgradnjo objekta je financirala Občina Kidričevo in  prav tako finančno prevzela vse stroške, ki so in nastajajo v zvezi z muzejem. Občina Kidričevo je lastnica zemljišča in objekta (prilagamo zemljiško knjižni izpisek)

Zbirka se je širila s pomočjo številnih ljudi, ki so iz različnih koncev Ravnega polja ter Haloz odstopili svoje predmete iz preteklosti. V muzeju je ogromno število eksponatov, med njimi, kočija iz leta 1923, orodje za delo na podeželju, pripomočki za kuhanje in predmeti iz vsakdanjega življenja,….. Z bogato zbirko predmetov želimo obiskovalcem približati življenje in zgodbe iz preteklosti naših in okoliških krajev. Muzej je hkrati tudi center informiranja novo oblikovane turistične destinacije Visit Ravno polje. Ker je  okolje, v katerem živimo  prežeto z zgodbami in miti iz preteklosti jih želimo s  pomočjo modernih komunikacijskih kanalov ter pripomočkov (v okviru tega prijavljenega projekta), na inovativen in dopadljiv način pripovedovati vsem, ki bodo pokukali v naš muzej. Muzej deluje in bo deloval  pod okriljem Turističnega društva Občine Kidričevo. V operaciji Zbirka podeželja si želimo dosedanje, obstoječe stanje, nadgraditi s prvinami, ki bodo samemu muzeju dodajale dodano vrednost  v obliki novih turističnih produktov. Zato  je pa potrebno nabaviti in izvesti naslednje elementi v okviru projekta:

  • IZGRADNJA NADSTREŠKA ZA VEČJE EXPONATE  (Dosedanji objekt v obliki skednja postaja premajhen in pretesen za izvedbo vodenega ogleda, saj  so nekateri eksponati zelo veliki in zavzamejo največ prostora. Prav tako je v enem delu potreben sanacije betonskega temelja. Pravi voden ogled mora omogočiti nagovor ljudem in gibanje po prostoru, kar je trenutno onemogočeno,  saj se soočamo s prostorsko stisko. Prav tako ob slabem -deževnem ali vročem vremenu ni mogoče izvajati nobenih aktivnosti  pred muzejem, niti v muzeju, saj v njem ni prostora zaradi eksponatov. Z izgradnjo dodatne nadstrešnice bi lahko velike eksponate prestavili v nov prostor, ter v obstoječem zaprtem prostoru  uredili kotiček s prodajalno in kotiček za vodene degustacije lokalnih izdelkov). Za izgradnjo nadstrešnice imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje.
  • IZGRADNJA RETRO SANITARIJ (Obstoječi objekt nima sanitarij, zato je za vse obiskovalce in turiste izgradnja sanitarij nujno potrebna). Dejansko se bodo lahko obiskovalci zadržali dlje časa, program vodenega ogleda bo lahko daljši. Prav tako Občina Kidričevo ne bo več naročala in plačevala prenosnih WC-DIXI-jev.za izgradnjo wc jev imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje.
  • UREDITEV MINI PRODAJALNICE V OBSTOJEČEM OBJEKTU (NABAVA POLIČK IN PRODAJNEGA PULTA in HLADILNIK). Destinacija Visit Ravno polje IN SAMA Zbirka podeželja postaja vedno bolj prepoznavna. Število ponudnikov s kvalitetnimi izdelki se veča.  V okviru  vodenih ogledov muzeja si želimo v okviru turističnega aranžmaja ponuditi tudi degustacijo  in prodajo  izdelkov in sočasno za izvedbo dogodkov omogočiti shranjevanje živil do uporabe (recimo: ob glavnem promocijskem dogodku, ob napovedanih obiskih turističnih skupin)
  • NABAVA SCHOWKOOKING miz in MIZE (2 komada) za izvedbo vodenih in tekmovalnih delavnic Za tekmovalni del turističnih produktov v okviru Zbirke podeželja bomo izvajali kuharsko tekmovanje za pripravo jedi iz podeželja. Pri čemer bodo ob turističnih obiskih showkooking mize na razpolago društvu, da bo  v izobraževanje in učenje kuhanja privabilo mlade, starejše, učence, dijake in študente, ki z ureditvijo prostorov dobijo tudi  nov  prostor v muzeju  za krepitev svojih znanj, veščin in prenos znanj;
  • 7 VISOKIH IN 10 NIZKIH MIZ, ki se uporabijo za obiskovalce (za izvedbo vodenih degustacij in pokušin  dogodkov in delavnic)
  • Drug turistični produkt je voden ogled zbirke podeželja s strokovno obrazlago v različnih jezikih, za kar potrebujemo  LCD  EKRAN (ZA INFORMACIJE IN IZVEDBO DELAVNIC), PRENOSNI RAČUNALNIK ( BOOKIRANJ TERMINOV, PRIPRAVO PROGRAMOV IN VODENIH  OGLEDOV, IZVEDBO PROMOCIJ NA SOCILANIH OMREŽJIH) in PREVAJALNIKE ZA NA UHO/DIGITALNI VODNIKI V RAZLIČNIH JEZIKIH (15 komadov)

V okviru projekta bomo tako razvili dva turistična produkta:

  1. Voden ogled zbirke podeželja v različnih jezikih
  2. Mladi podeželski šef (vodene in tekmovalne kuharske  delavnice)

 

Za izvedbo največjega   dogodka, s katerim bomo skušali širši javnosti, preko objav fotografij in video posnetkov n asocialnih omrežjih predstaviti naša dva produkta, bo poskrbelo Turistično društvo občine Kidričevo. Le to bo s prispevkom v naravi obogatilo znanja in prispevalo k razvoju produktov. Predvideni stroški za izvedbo glavnega promocijskega dogodka za obveščanje javnosti in pripravo reklamnega materiala so:

STROŠKI IZVEDBE GLAVNEGA promocijskega DOGODKA (OZVOČENJE, NAPOVEDOVALKA-POVEZOVALKA, OGLAŠEVANJE),

STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI (POGOSTITEV ZA NASTOPAJOČE, ČIŠČENJE,POTNI STROŠKI, IZDELAVA  VABIL )

 

V luči prizadevanj, da dvignemo in z dodano vrednostjo turističnih produktov obogatimo dosedanje ohranjanje kulturne dediščine in zapuščino naših babic in dedov, si želimo, da s pomočjo  sredstev LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goric projekt tudi realiziramo. Projekt ima že postavljene trde temelje in potrebuje le dodatna sredstva, ki bodo najprej  ljudem ob Zbirki Podeželja, prebivalcem vasice Starošince dvignile kakovost življenja, ter  širile dober glas  o varovanju kulturne dediščine tudi čez meje naše občine in države. V okviru destinacije Visit Ravno polje je zelo povečuje obisk tujih turistov, tako avtodomarjev in turističnih avtobusov, zato nam je  tudi pomembno, da imamo možnost tujcem podrobno predstaviti vsebino s pomočjo digitalnih vodnikov.

 

Skip to content