Razpis norveškega sklada za nevladne organizacije

eeeagrants - logo
Objavljen je razpis norveškega sklada za nevladne organizacije. Prijavljajo se lahko društva, zavodi, zadruge,… Teme:

          Demokracija (pravna država, korupcija, transparentnost,…)

          Človekove pravice (pravive manjšin, migrantov, enakost spolov, nasilje,…)

          Socialna enakost (revščina, medgeneracijsko sodelovanje, socialna neenakost,…)

          Otroci in mladostniki (podpora ob težavah v šoli in doma, mladostniško prestopništvo, brezposelnost mladih, aktivacija mladih na različnih področjih delovanja,…)

          Varstvo okolja (obnovljivi viri, biotska raznovrstnost, odpadki, lokalna proizvodnja hrane,…)

          Socialne inovacije

Sofinanciranje do 90% upravičenih stroškov. Največji zaprošen znesek 120.000,00.

Link za več informacij:

http://www.nvosklad.si/norveski/images/razpis/Smernice_za_prijavitelje.pdf

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content