Premoženjsko pravne zadeve

  Informacije:

Tina Kodela, univ.dipl.prav.
e-pošta: tina.kodela@ptuj.si
Telefon: 02 799 06 12
 

  • priprava in nadzor nad izvajanjem podpisanih pogodb,
  • priprava občinskih aktov in pravno svetovanje županu,
  • izvajanje NUSZ,
  • izvajanje in svetovanje pri urejanju in razpolaganju z občinskim stvarnim premoženjem,
  • sklepanje pogodbenih razmerij,
  • izvajanje javnih naročil.    

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content