POZIV ZA ORGANIZACIJO SREČANJA KRAJANOV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015

 

P O Z I V

ZA ORGANIZACIJO SREČANJA KRAJANOV

OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015

 

Občina Kidričevo poziva društva v Občini Kidričevo, ki bi v letu 2015 izvedla srečanje krajanov Občine Kidričevo ob občinskem prazniku Občine Kidričevo, da podajo pisne vloge.

Srečanje krajanov bo v nedeljo, 21. 6. 2015 po osrednji prireditvi v parku mladosti v Kidričevem.

Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati:

          Podatke o organizatorju – interesentu,

          Odgovora osebe s telefonsko številko,

Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila:

          Brezplačno uporabo šotora,

          Hrano na prireditvi (vol na žaru za vse udeležence prireditve),

          Plačilo ansambla v višini do največ 2.000 evrov.

Organizator prireditve mora zagotoviti:

          Zadostno število oseb za postavitev in pospravljanje šotora,

          Vse prevoze (šotora, pijače, miz, klopi, …..),

          Zadostno število oseb za strežbo hrane in pijače,

          Poskrbi za ansambel,

          Zadostno število miz in klopi,

          Poskrbi za varnost na sami prireditvi,

          Prijavo prireditve pri pristojnih organih in institucijah,

          Druge naloge in opravila, ki so potrebna za izvedbo prireditve.

Rok za oddajo pisnih vlog je 16. 02. 2015. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov:

Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo s pripisom »ne odpiraj-prijava za srečanje krajanov 2015«.

Pred izbiro organizatorja bo z interesenti opravljan razgovor.

Dodatne informacije interesenti dobijo pri Zdenki Frank. tel. 041 746 956.

Štev. 215-2/2015

                                                                                              Anton Leskovar;

                                                                                              župan Občine Kidričevo

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content