POZIV ODSTRANJEVANJE AMBROZIJE

Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) je  izdana Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

Posebno nadzorovano območje je celotno ozemlje Republike Slovenije. Imetniki zemljišča morajo  na zemljišču na  katerem rastejo  škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z namenom preprečevanja širjenja  in za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:
 
–  odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;

– opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Nadzor izvajanja ukrepov iz te Odredbe izvaja fitosanitarna inšpekcija.  Ker gre za zelo škodljivo rastlino vas pozivamo, da čimprej opravite preglede in izvedete ustrezne ukrepe, saj rastlina ponekod že cveti.

V primeru, da potrebujete strokovno pomoč pri prepoznavanju škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia nas prosim kontaktirajte.

http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Ambrosia/Ambrosia_Zlozenka.pdf
http://www.fu.gov.si/si/storitve_in_ukrepi/skodljive_rastline/ambrozija/ 

Pripravila: mag. Mojca Lešnik

MKGP –  Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje
Fitosanitarna  inšpekcija  – Enota Maribor
Vodovodna 34, 2000 Maribor
tel:  ++386 2 333 86 53
fax: ++386 2 333 86 51

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content