POZIV K ZBIRANJU POBUD ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO

Občina Kidričevo je v letu 2013 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – tehnični popravek). Občina Kidričevo vabi vse zainteresirane, da si pogledajo občinski prostorski načrt, ki je dostopen na sedežu Občine Kidričevo, na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, Ptuj in na spletni strani PISO (www.geoprostor.net).

Vse zainteresirane, ki želijo podati pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, občina poziva, da to storijo v času od 1. februarja 2015 do 30.07.2015. Pobudo se poda na obrazcu ”Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta”, ki je dostopen v sprejemni pisarni Občine Kidričevo oziroma skupne občinske uprave (Mestni trg 1, Ptuj) in na spletni strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (www.sou-info.si). Ustrezno izpolnjene obrazce posredujte na naslov Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa preko e-pošte na naslov obcina@kidricevo.si oziroma sou@ptuj.si.  

                                                                       Direktor občinske uprave Občine Kidričevo,

                                                                                              Damjan Napast

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content