Popis greznic na območju občine Kidričevo

 

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. obvešča, da se bo od začetka meseca februarja 2014 na območju Občine Kidričevo vršil popis greznic. Osnova za popis je vsebovana v državni Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 88/11, spr. 8/12), ki izvajalcem gospodarske javne službe nalaga vzpostavitev katastra teh objektov.

Popisovalci se bodo pri strankah identificirali s pooblastilom podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o.

Uporabnike, pri katerih se bodo oglasili popisovalci, prosimo, da odgovorijo na vprašanja z evidenčnega lista greznice. Vprašanja so vezana predvsem na tehnične karakteristike greznice in dostopa do nje (lega greznice, velikost, število prekatov, oddaljenost od dostopne poti, …).

Podatki popisa bodo uporabljeni za izvedbo katastra greznic, za uskladitev naših evidenc z dejanskim stanjem predvsem tam kjer je že izvedeno javno kanalizacijsko omrežje in za ažuriranje programa rednega odvoza grezničnih gošč na čistilno napravo.

 

Več informacij: www.vzdrzevanje-kidricevo.si

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content