Podpisana pogodba za nov zdravstveni dom

Župan g. Anton Leskovar in direktor podjetja GP PROJEKT ING d.o.o. sta podpisana pogodbo o izgradnji novega zdravstvenega doma.  

Občina Kidričevo se ponaša z dolgoletno zdravstveno oskrbo, saj se je že ob graditvi naselja umestila bolnica in zdravstveni dom. Z letom 1955 je naselje pridobilo zdravstveno postajo, ki je vključevala od zobozdravstvene oskrbe do patronažne službe. V Kidričevem je bil prvi zdravstveni dom izven Ptuja. Na žalost zdravsteni dom še zmeraj opravlja svoje storitve v enakih prostorih in pogojih.

 

Občina bo na osnovi javno zasebnega partnerstva skupaj z družbo GP PROJECT ING podjetje za gradbeništvo in inženiring d.o.o. gradila Zdravstveni dom Kidričevo ter stanovanja in parkirišča na lokaciji starega vrtca v Kidričevem ob obstoječem Domu upokojencev.

 

Zasebni partner bo zgradil Zdravstveni dom in stanovanjski objekt, kot soinvestitor skupaj z javnim partnerjem – Občino Kidričevo, po končani gradnji pa bo občina pridobila lastninsko pravico na Zdravstvenem domu, zasebni partner pa lastninsko pravico na stanovanjih.

 

Občina bo v projekt vložila zemljišče in investirala v pritličje ter ustrezen del kleti, ki bo namenjen pritličju. Javno zasebni partner bo investiral izgradnjo nadstropja 1 in 2 (stanovanjski del). Občina bo tako nosila riziko dejavnosti v pritličju. Javno zasebni partner bo nosil riziko prodaje oz. najema stanovanj v nadstropju 1 in 2.

 

Objekt bo vsebinsko razdeljen na :

– zdravstveni del v neto površini 503,53 m2 in

-stanovanjski del v neto površini 979,80 m2.

 

V pritličju se nahajajo prostori Zdravstvenega doma z oddelkom s splošnimi ambulantami in zobozdravstvenim oddelkom ter fizioterapija.

 

V 1. In 2. nadstropju so stanovanja. V vsaki etaži je 9 nadstandardnih stanovanj.

 

Vrednost celotne investicije je 2.217.077,97 EUR z DDV. Vrednost Zdravstvenega doma je 750.051,63 EUR z DDV. Strošek občine se zmanjša za vrednost stavbne pravice in sicer za 65.500,00 EUR. Končni občinski vložek bo znašal 684.551,63 EUR. Predvideva se dokončanje del v roku enega leta.

 

Z izgradnjo Zdravstvenega doma Kidričevo bo zagotovljena kakovostna in hitrejša zdravstvena oskrba občanov.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content