Organigram občine Kidričevo

Občina Kidričevo Občinski svet Nadzorni odbor Območna volilna komisija Župan Krajevni odbori Odbori Komisije Strokovni organi Občinska uprava Direktor občinske uprave Mihovce dragonja vas Apače Kungota pri Ptuju Strnišče Njiverce Starošince Cirkovce Lovrenc na dr. polju Kidričevo Jablane Pongerce Stražgojnca - Gaj pri Pragerskem Šikole Skupna občinska uprava Režijski obrat Občinska uprava Stalni Nestalni Družbene dejavnosti Gospodarsko infrastrukturo Gospodarstvo Kmetijstvo in gozdarstvo Uredniški odbor ravno polje Gospodarjenje z premoženjem Stat pravna komisija Mandatna vprašanja volitve  in imenovanja Priznanja in odlikovanja Svet za vzgojo in preventivo v prometu Komunalna dela Vzdrževane javnih površin Prostorsko načrtovanje Raba prostora OIbčinski urbanist Občinska inšpekcija Občinsko redarstvo Premožensko pravne zadeve Gospodarske in družbene dejavnosti Regonalni razvoj podeželja Splošne in druge dejanosti Računovostvo in finance Okoljske in komunalne zadeve Gospodarska infrastruktura Varstvo okolje in požarna varnost

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content