Odpadki v gozdu- pomanjkanje lastnega izkustva?

V priponki  objavljamo žalostne fotke »Boldirjeve jame« in njene bližine. Resnično žalostne,…

Čeprav je Občina  Kidričevo v lanskem letu organizirala veliko čistilno akcijo z Lisjačkom Sigijem, podjetjem Saubermacher , Čistim mestom Ptuj  in s številnimi krajani  in otroci naše občine, ter iz jame in njene bližine odpeljala  1.300 kg mešanih komunalnih odpadkov, 120 kg nevarnih odpadkov (barve, laki, sodi), 470 kg salonitnih (azbestnih) plošč in 520 kg avtomobilskih gum, ter so mediji o uspešno izvedeni akciji veliko poročali, smo  bili prepričani, da bodo, izvedene aktivnosti in nova načrtovana urejanja te ekonomske- Boldirjeve jame v Učilnico v naravi, dobile pozitivne razsežnosti. A vendar se je motiti »spet« človeško. Tovrstni grozljivi prizori, žal  izničujejo in omalovažujejo trud, delo in prostovoljstvo udeležencev čistilne akcije, še posebej pa dodatno obtežujejo  že tako degradirano gramoznico, naravo -bivalno okolje in ne  dajejo doprinosa družbeni in okoljski vrednosti.

S projektom«Učilnica v naravi- Boldirjeva jama«  smo se  z idejnim načrtom  prijavili na Javni razpis LAS. Z mesecem aprilom 2012 bi pričeli z vzdrževalnimi deli in ureditvijo okolice, postavitvijo učno-izobraževalnih označb, tematskih kart in  tabel, predstavitvenim gradivom,… Gramoznica bo primer inovativnega učnega okolja, ker združuje sanacijo izkopa naravnih virov z izobraževalno dejavnostjo v povezavi z ekoremediacijami,  vzpostavljanju ravnovesja, ohranjanju biotske in habitatne pestrosti in sanacijo degradiranega okolja na sonaraven, trajen in učinkovit način.  ERM-ekoremediacijam, kot implementaciji  trajnosti, posvečamo v projektu  posebno mesto. Nadgradnjo projekta prijavljamo tudi na IPA SL-HR 2007-2013 razpis, za pridobitev sredstev za  postavitev učnega mobilnega objekta z vso potrebno izobraževalno opremo  (kamere, raziskovalni pribor,….), pripravo kataloga programov izkustvenega izobraževanja,…       

Nov in edinstven primer Učilnice v naravi  bo priložnost mladim pridobiti nova znanja, ki jih bodo lahko  uporabili v vsakdanjem življenju. Obiski tovrstnega učnega poligona bodo namenjeni  vsem, vrteškim otrokom, učencem, dijakom, učiteljem, prebivalcem naše občine, turistom, skratka vsem, ki si želijo izkustvenega učenja, še posebej ga  priporočamo  onesnaževalcem,  o katerih je v tem sestavku škoda črk. In očitno bo potrebna prej še ena čistilna,…
  IMG 2959
  

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content